نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کنترل دور موتور القایی با سوئیچ تریستورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

اکثر درایوهای با کیفیت و دینامیک بالا از یک کنترلر جریان استفاده می کنند. این کنترلر یک اینورتر VSI را به نحوی سوییچ می کنند جریان موتور یک مجموعه مرجع را تعقیب نماید این روش تاثیرات منفی افت ولتاژ روی مقاومت استاتور در دورهای پایین را حذف نموده و از افزایش بیش از حد جریان موتور نیز جلوگیری می کند. همچنین این کنترلرها به علت استفاده از فیدبک جریان لحظه ای از دینامیک بالایی برخوردار می باشند.
در این پروژه ازیک اینورتر تریستوری با کنترلر جریان هیسترزیس برای کنترل دور موتور سه فاز
30 KW استفاده شده است و ملاحضات مربوط به افزایش توان تا چند مگاوات نیز لحاظ شده است. مجموعه سیگنالهای مرجع ورودی به گونه ای تعیین می شوند که با توجه به مقدار لغزش شار موتور در حد شار نامی باقی بماند. دور موتور از طریق یک سنسور دورسنج که روی محور موتور نصب شده است قرائت می شود. همچنین کل سیستم اعم از موتور، اینورتر و کنترل توسط کامپیوتر شبیه سازی شده است.
بخش دوم: طراحی و ساخت کنترل کننه مقاوم در موتور القایی به روش
QFT
موتور القایی سیستمی غیرخطی است که پارامترهای آن در شرایط مختلف تغییر می کند. در این پروژه کنترل سرعت موتور القایی سه فاز به روش کنترل
V/f اجرا شده است. این سیستم یک کنترل کننده مقاوم به روش QFT است که سرعت موتور القایی و کنترل می کند. برای طراحی کنترل کننده مذکور، ابتدا مدل خطی موتور القایی، حول نقاط کار آن شناسایی شده است. این شناسایی بصورت خارج خط و به روش PEM انجام گرفته و سرانجام با استفاده از مدلهای خطی بدست آمده، یک کنترل کننده خطی مقاوم طراحی شده است. این کنترل کننده اثر تغییر در پارامترهای سیستم را به نحو مناسبی جبران کرده و پاسخ خروجی سیستم را در محدوده از پیش تعیین شده نگاه می دارد. برای ارزیابی عملکرد این کنترل کننده، سه مشخصه عملکرد، به صورت پایداری سیستم در تمامی نقاط کار، ردیابی سرعت مطلوب و حذف اغتشاشات بار تعریف می گردد. کنترل کننده مقاوم طراحی شده، عملکردهای مطلوب سیستم حلقه بسته را در تمامی نقاط کار تضمین می کند. این طراحی نخست با اجرای شبیه سازی مورد تایید قرار گرفته و سپس با پیاده سازی عملی بر روی موتور القایی، عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 
 
Title:Abstract:

PART One: Current Controlled PWM Inverter
Most of high Performance drives use a current- controlled system. The controller switches a VSI inverter in a manner that motor current tracks reference signals. The reference signals are determined so that the magnetic flux remains at its rated value. This method eliminates unwanted effect of stator resistance voltage drop and also prevents increase motor current.
In this project a hysteresis current- controlled VSI inverter is used. This system controls the speed of a 30KW three phase induction motor. The set of motor, inverter and controller has been simulated by simulation softwares. Also the idea of power increasing up to several megawatts has been considered.
PART Two: Design of Robust Motor speed controller using QFT Method.
Induction motor is a nonlinear that their parameter varies in different operating conditions. This project, considers the design and implementation of a robust speed control system for a 1.1KW three phase induction motor. The controller is based on quantitative theory (QFT). To implement the controller, linearized models of the induction motor are obtained in 36 different operating points using prediction error method identification algorithm (PEM). These models are obtained for a speed range of 50 RRM to 3000 RPM. The robust controller is designed to achieve robust stability and robust performance in the face plant parameters variations. The performance is characterized in the step tracking and load disturbance rejection behaviour of the chosed loop system. Simulation and experimental results show the effectiveness of the proposed design methodology.Keyword(s):