برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل ایجاد اختلال در تقویم زمانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

این تحقیق با هدف «بررسی عوامل ایجاد اختلال در تقویم زمانی طرحهای تحقیقاتی علوم انسانی جهاد دانشگاهی و دستیابی به روش مناسب کنترل زمانی» انجام  شده است.
بدین منظور پرونده، 34 طرح که در سالهای 70 لغایت 76 خاتمه یافته است با استفاده از روش تاریخی مطالعه شده است و بر اساس مدارک و اسناد موجود پرونده ها، مراحل مختلف گردش کار در طی نظارت و کنترل هر پرونده و طول مدت آنها بررسی شده است. همچنین عواملی که در تقویم زمانی طرحهای تحقیقاتی اختلال ایجاد نموده اند با توجه به مدارک موجود مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله این عوامل می توان به: عدم دقت کافی در تنظیم پرسشنامه طرح، ناهماهنگی میان مسوول طرح و مدیران سازمان، عدم درخواست بودجه در مورد مقرر، عدم دسترسی به همکاران فنی، مشکلات دسترسی به جامعه آماری را نام برد.
قابل ذکر است که میانگین طول مدت تصویب طرحها 7 ماه و 5 روز، میانگین طول مدت تصویب طرح تا زمان اختتام آنها 40 ماه و 2 روز میانگین طول مدت تاخیر طرحها 31 ماه بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):