نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه گردکن شیشهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

طرح حاضر با هدف آماده سازی یک دستگاه ماشین گردکن شیشه که قادر به رفع نیازهای متنوع کارگاه حوزه اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف باشد آغاز و به انجام رسیده است.
پس از انجام مطالعات اولیه اقدام به طراحی و مونتاژ دستگاه مورد نظر گردید. این دستگاه از ترکیب یک ماشین تراش یونیورسال، یک فرز رومیزی از قطعات اضافی و تکمیلی تشکیل شده است.
در پایان عملکرد دستگاه چندین بار مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات لازم آماده کار شد.

 
 
Title:Abstract:

Preparing a rounding machine able to be used in the optical workshop of Jahad daneshgahi institute (sharif university of Technology) capable of responsing to our miscellaneous was the main purpose of executing this project.
Having done the preliminary studies, the related machine was designed and assembled. This machine consists of one universal lathe machine, a table milling machine, and some supplementary parts.
Finally the performance of machine was tested frequently and after having done some improvements it was ready to be used.Keyword(s):