نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تخت متحرک چند منظوره ویژه آسیب نخاعی و معلولیتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
مرادی محمدرضا (مسئول طرح)
اکبری محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

ایجاد شرایط برابر و مساوی قراردادن موقعیتها و فرصتها برای افراد مختلف جامعه خصوصا کسانیکه به نوعی دچار نقص و ناتوانی شده اند و در این میان توجه به شرایط زیستی عزیزانی که جهت حفظ آرمانهای اسلامی و نوامیس این مرز و بوم ایثار و جانبازی نموده اند، قابل تامل و تکلیف مهمی است.
قرارگرفتن تحمیلی عزیزان معلول و جانباز دارای ضایعه نخاعی (کمر به بالا) در آسایشگاهها به عللی چون سختی شرایط زیستی در محیط خانه با توجه به عدم وجود یا در دسترس نبودن تجهیزات و امکانات مورد لزوم، منجر به آزردگی خاطر و به مخاطره افتادن بهداشت روانی آن عزیزان می گردد و چه بسا موجب کوتاه شدن عمر آن عزیزان چه در محیط خانه و چه در آسایشگاهها (بدلیل نبودن همان امکاناتی که استقلال بیشتر را برای آنها فراهم می آورد و از عوارض ضایعه پیشگیری می نماید) می شود.
بدیهی است که گسترش تکنولوژی و مراقبتهای بهداشتی، میزان انتظارات معلولین ضایعات حرکتی را افزایش داده است و این انتظارات امروزه با آنچه که یک فرد عادی می طلبد، برابری می نماید. افزایش اطلاعات نسبت به تواناییها و احتیاجهای افراد معلول، بسیاری از سدهای موجود فیزیکی و روانی را برای این عده از بین برده است و در این راستا امکانات بسیاری قابل دسترسی است که افراد معلول می توانند استقلال خود را بدست آورند و نقش فعالی را در روند زندگی خود به عهده گیرند.
حفظ سطح بالایی از استقلال در معلولین عمدتا توسط تواناییهای باقیمانده خود و امکانات کمک حرکتی که دریافت می دارند، صورت می پذیرد و در این راستا تکنولوژی تخت متحرک چند منظوره ویژه افراد دچار ضایعه نخاعی و نیز معلولیت، برای تامین این مقصود ارایه می گردد.
در این تکنولوژی (تخت متحرک) مجموعه اهدافی جهت پیشگیری و درمان مسایل و مشکلاتی که مبتلا به افراد دچار ضایعه نخاعی (پاراپلژی سطح بالا و کوادری پلژی) بطور اخص و دیگر معلولیتهای شدید جسمی حرکتی بطور اعم می باشد. مورد توجه قرار گرفته و حفظ و بالا بردن میزان استقلال فردی اینگونه افراد جهت انجام کارهای فعال روزانه و نقش پذیری در جامعه، مدنظر بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):