نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت لیزر Co2 پیوستهگروه تخصصی:  ------------------

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

دراین گزارش جزییات طرح و ساخت لیزر گازکربنیک با پرتو پیوسته ارایه می شود.
این لیزر از نوع لیزرهای گازکربنیک با تخلیله طولی می باشد.
تیوب این لیزر با ساده ترین نوع طراحی ساخته شده و در ساخت آن از هیچ نوع کار شیشه گری که در ساخت این نوع تیوب مرسوم است استفاده نشده است.
در این طرح دو الکترود آلومینیومی در دو انتهای محفظه دو جداره
63.8 سانتیمتری لوله لیزر نصب شده و سیستم در فشار 14 میلی بار و ولتاژ 10 کیلو ولت بهینه شده است.
توان خروجی لیزر در این شرایط 17 وات اندازه گیری شده است.
این لیزر عملا اثرات حرارتی خود را بر روی نمون هایی نظیر کاغذ و چوب نشان داده است.

 
 
Title:

Constraction of C.W.Co2 laserAbstract:

Lasers contain of various sections of science, technique and technology and their using related with the newest scientific discoveries directly. Therefore, this is one the most important scientific phenomena in recent centry. For studying and making this light, we need large knowledge information of classical physics, quantum physics, chemistry and electronics.
Regarding the importance of laser, it seems necessary to form a good researches center by Jahad Daneshgahi of Shahid Bahonar university. Adding the existence of scientic potential by high knowledge professors of physics department, facilities of scientific courses (Shahid Bahonar University), becomes practically.
For this purpose, the deep studying and research in this field begins. Preparing a good laser Lab, selecting and forming the research potential and facility full filled.
This laser is a kind of carbon dioxid lasers with longitude discharge, that is one of the most important and practical gas lasers. Usually the active environment of gas laser is a collection of some gases.
Tube in this laser is designed so that on the contrary of usually method of making glasses has no need to the working glasses and instruments, and the parts used in this making of laser gathered with a simple make in such semi- complete workshop.
We considered two Aluminum electrodes on two sides of this two- covered whole 63.8 cm and designed on 14 mili bar and 10 kv, practically, this laser showed the thermal effects on the samples of wood and paper.
In this report we showed the detailes of plan and making of C.W. Co2 laser.Keyword(s):