نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی یک الگوریتم جدید رمز و پیاده سازی نرم افزاری آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح ضمن توجه به مفاهیم و قضایای موجود در تئوری اعداد، از الگوریتم پیشرفته ای برای حل لگاریتم گسسته استفاده شده و با بهره گیری از روش محاسباتی آن ساختار یک تابع کشف معرفی می گردد. کاربرد این تابع در کنار تابع به توان رسانیدن درهنگ اعداد اول، به عنوان تابع رمز، و توصیف عناصر کلیدی مورد نیاز، که عوامل مشخص کننده الگوریتم های رمز می باشند، به پیشنهاد یک الگوریتم جدید رمز انجامیده است.
این الگوریتم از یک دیدگاه در زمره الگوریتم های رمز پاره ای قرار داشته و از دیدگاه دیگر، بدین جهت که پیاده سازی آن به استفاده از یک مولد اعداد تصادفی نیازمند است یک الگوریتم رمز جاری محسوب می شود. طراحی مولد اعداد تصادفی بطوریکه بتواند در محدوده مورد نیاز دنباله ای از اعداد شبه تصادفی را تولید کند از دیگر نتایج اجرای طرح می باشد.
از آنجایی که کاربرد سیستم های رمز کننده در شبکه های کامپیوتری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد، تمهیدات لازم برای پیاده سازی نرم افزاری الگوریتم بکار رفته و کلیه برنامه های مورد نیاز به زبان اسمبلی تهیه شده اند.
پیش بینی ساخت سخت افزار برای پیاده سازی الگوریتم در آینده، نیاز به سرعت بالا در پردازش اطلاعات و همچنین سهولت استفاده از برنامه ها مورد توجه مجریان طرح قرار داشته و لذا نتایج نهایی در قالب یک بسته نرم افزاری ارایه شده اند.

 
 
Title:

The Design of a New Cipher Algorithm and its Software ImplementationAbstract:

In this Project, an improved algorithm is used for solving discrete logarithm, focusing of the concepts and theorems of number theory. In addition, the structure of decipher function introduced suing Computational method of the algorithm.
Application of This decipher function, powering function of modulo prime numbers as a cipher function, and also the description of required key elements, specifying factors of cipher algorithms, resulted in offering a new cipher algorithm.
From one point, the algorithm is classified into block cipher systems, and from another one into stream cipher systems because of the need to a random number generator for implementation. Designation of such random number generator being able to produce a sequence of Pseudorandom number in required range, is another result of project.
Since the application of cipher systems in computer networks is extremely important and crucial, required facilities for software implementation of the algorithm are prepared and all computer programs are structured by assembly language.
Prediction of hardware implementation of the algorithm in future, need to high speed in information processing and also simplicity in using programs are all directed attention of project’s executers. For this reason, final of project are programmed in a software package.Keyword(s):