نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی سازه های فولادی به کمک کامپیوترگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  زمستان 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

استفاده از کامپیوتر در علوم مختلف کاربردی بشر را به پیشرفتهای چشمگیری نایل کرده است. محاسبات سازه ها توسط کامپیوتر مهندسین این رشته را قادر ساخته است تا موفق به طراحی سازه های حجیم و پیچیده ای تحت شرایط و عوامل محیط گردند. مرحله نخست این محاسبات یعنی تحلیل و آنالیز سازه ها برای یافتن تنشها و تغییر شکلها و رفتار اینگونه سازه ها تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی از سالها پیش توسط کامپیوتر انجام می گرفته و دانش استفاده از کامپیوتر برای این منظور بهمراه برنامه های کامپیوتری تحلی و آنالیز سازه تقریبا همزمان با ورود کامپیوتر به ایران به کشورمان راه یافته است اگر چه مرحله دوم این محاسبات یعنی طراحی اعضای تشکیل دهنده سازه ها مدتی است در کشورهای پیشرفته توسط کامپیوتر انجام می گیرد ولی استفاده از برنامه های طراحی سازه ها هنوز در ایران متداول نگشته است که عمدتا بدلیل ناهماهنگیهای موجود بین این برنامه ها با شرایط و مصالح موجود کشور ما می باشد. گروه سازه جهاد دانشگاهی با پشتیبانی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی از سال 21/10/66 اقدام به تهیه برنامه ای مناسب برای طراحی سازه های فولادی نمود که اگرچه بدلیل شرایط و اولویت های مربوط به زمان جنگ تهیه گزارش نهای آن به تاخیر افتاد لیکن بیش از چند ماه است که برنامه تهیه شده مورد استفاده مهندسین شاغل در این گروه می باشد. گزارش حاضر گزارش نهایی طرح تهیه برنامه کامپیوتری طراحی سازه های فولادی می باشد که به ارواح پاک شهدای جنگ تحمیلی تقدیم می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):