نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

یافتن افزودنی های مجاز خوراکی برای افزایش میزان رنگ و طعم چایگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسینی جوبه سیدمحمد (مسئول طرح)
ذاکری علی (همکار طرح)
جعفری جید عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

چای سیاه به روشهای مختلف فرآوری و تهیه می شود اما چای ارتودکس بیشترین تولید را در کشور دارد. برای تهیه چای ارتودکس، برگ سبز چای تحت فرآیندی قرار می گیرد که شامل مراحل پلاس، مالش، اکسیداسیون، خشک کردن و در نهایت درجه بندی و بسته بندی است. در طی این مراحل چای سیاه در اثر یکسری واکنش های آنزیمی و در پی آن شیمیایی تولید می شود. هدف از این تحقیق، استفاده از افزودنیهای مجاز فرآیندی می باشد تا بدین وسیله با کمک به فرآیند اکسیداسیون برگ سبز چای با رهایش آسانتر گونه های رنگی قرمز چای، یک نوشیدنی دلچسب تر برای مصرف کنندگان تولید گردد. در این تحقیق از املاح آلومینیم، زئولیت و آنزیم تاناز که در دسته پلی فنل اکسیدازها جای دارد استفاده شده است. این تحقیق نشان می دهد که در فرآیند تولید چای، استفاده از املاح آلومینیم نسبت به زئولیت دارای ارجحیت بیشتری است. بعلاوه استفاده همزمان از املاح آلومینیم و آنزیم تاناز نسبت به استفاده جداگانه از هر یک از آنها اثر بهتری بر رنگ، سرعت اکسیداسیون و سرعت دم کشیدن چای دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):