نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سوراخکاری اتوماتیک فیبر مدار چاپیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فردوسی فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

پیاده سازی مدارهای الکترونیکی بر روی فیبر مدار چاپی عموما کاری بسیار زمان بر است و علاوه بر این کیفیت چندان مناسبی نیز ندارد. برای رفع این مشکل، راههای مختلفی پیشنهاد شده است، ولی استفاده از نرم افزار Protel 98 مناسبتر به نظر می رسد. در این عمل فایلی با فرمت Pch ساخته می شود. پس برای اینکه این فایل قابل استفاده برای طراحی باشد با استفاده از نرم افزار دیگری که با زبان C نوشته خواهد شد، فایل Pch را تجزیه و تحلیل نموده و آن را به فایلی که حاوی مختصات سوراخ ها، نوع و اندازه مته جهت سوراخکاری است، تبدیل می کند، و توسط این فایل زمان روشن و خاموش شدن موتورهای دستگاه را مشخص می نماید. با توجه به مطالب فوق از این دستگاه به منظور مکانیزه کردن، کاهش دخالت انسان و خطای ناشی از این امر و افزایش سرعت می توان استفاده نمود. ضمنا با کمی تغییر در نرم افزار و قسمت مکانیکی این دستگاه، در جایگذاری آی سی ها و المان ها بر روی مدار، قابل بهره برداری می باشد، همچنین علاوه بر کارهای فوق می توان به عنوان پلاتر (Platter) برای ترسیم نقشه کشی Topo و نقشه کشی های مهندسی با مقیاسهای مناسب استفاده کرد، که در مقام مقایسه با پلاترهای متداول بسیار ارزان قیمت تر می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):