نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ضخامت سنج کریستالی کامپیوتری (CCTM-l) (ویرایش اول)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
طالبی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

نرم افزار ضخامت سنج کریستالی حلقه واسطه بین کاربر و دستگاه کامپیوتری ضخامت سنج کریستالی (CCTM-1) می باشد.
این نرم افزار با استفاده از بسته نرم افزاری
Labwindows نسخه 2.2 و به زبان C نسخه 6 تهیه شده است.
طراحی صفحات نمای
foش با استفاده از بسته نرم افزاری Labwindows نسخه 2.2 صورت گرفته که فایلهای حاصل عبارتند از:
Thick.uir
Thick.h
Thick.log
نرم افزار اصلی نیز در محیط
Labwindows و به زبان C نسخه 6 نوشته شده است که فایلهای حاصل عبارتند از:
Thicknes.c
Thicknes.h
Constant.h
آنچه که در ادامه می آید، گزارش نرم افزار اصلی
(Thicknes.c) است که وظیفه هر کدام از قسمتهای نرم افزار را شرح می دهد.
ساختار نرم افزار: نرم افزار ضخامت سنج کریستالی از قسمتهای زیر تشکیل شده است.
- مسیر فایلهای مورد نیاز مربوط به
Labwindows
- مسیر فایلهای مورد نیاز مربوط به نرم افزار
- ثابتهای استفاده شده در نرم افزار
- متغیرهای مورد نیاز
- زیر برنامه ها
- برنامه اصلی
که در ادامه به توضیح هر کدام از موارد فوق می پردازیم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):