نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شیر سویا برای استفاده عمومگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

رشد اجتماعی و آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و نقش تغذیه صحیح در سلامت انسان که به موازات پیشرفتهای اقتصادی اجتماعی کشور تحقق می یابد، بهبود مصرف سرانه مواد غذایی پروتئین دار را موجب شده است و همچنین روند کنونی رشد جمعیت کشور (3.6 درصد) که تقریبا دو برابر روند رشد جمعیت جهانی است نیز مزید بر علت گردیده و نیاز غذایی جامعه را بخصوص به پروتئین بصورت تصاعدی (هر ساله) افزایش داده است. لذا متخصصین بر این عقیده اند که محصولات پروتئینی لوبیای سویا تا حدی می تواند، جوابگوی این نیاز پروتئین روبه رشد باشد.
یکی از محصولات پروتئینی لوبیای سویا، عصاره شیر مانندی تحت عنوان شیر سویاست که در سالهای اخیر از لحاظ خصوصیات تغذیه ای (پروتئین، ویتامین، مواد معدنی)، داشتن تکنولوژی ساده و قابل دسترس، اقتصادی بودن مورد توجه و استقبال چشم گیر اغلب کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار گرفته است.
این طرح نیز جهت شناساندن این محصول و بهبود کیفیت آن بر اساس ذائقه مردم و همچنین مشخص کردن درصد پذیرش شیر بهبود داده شده، به اجرا درآمده است. بدین ترتیب که ابتدا 5 رقم لوبیای سویا از لحاظ شیر حاصله مورد مقایسه قرار گرفت و سپس بهترین رقم از نظر طعم، انتخاب و جهت تعیین روش تهیه، فرمولاسیون پایه و همچنین تعیین درصد پذیرش جامعه مورد آزمایش قرار داده شد، بدین صورت که پس از انتخاب متغییرها و سطوح آنها، 13 نمونه شیر تهیه و جهت نظرخواهی بین الگویی از قشر جوان (سنین 7 تا 12 سال دختر و پسر) توزیع شد، به طوری که پس از بررسی های آماری مشخص شد که شیر سویا برای تمام نمونه ها، پذیرش قابل توجهی داشته است. در نتیجه می توان شیر سویای تهیه شده به روش هات و اترگریندنیگ یا بی کربنات سدیم (0.5 درصد) در زمان خیساندن
(H. W. Bi) و فرمولاسیون پایه 5 درصد شکر و 60(ppm) وانیل را به عنوان یک فرآورده پروتئینی لوبیای سویا با میانگین نمره طعم بالای 2 از یک مقیاس 7 نقطه ای (3- تا 3+)، درصد پذیرش (کل دوست داشتن) بالای 90 درصد، 2.5 درصد پروتئین، 2 درصد روغن و 12 درصد مواد جامد، برای مصرف عموم مردم ارائه نمود.
در یک جمع بندی کلی این طرح علاوه بر شناساندن یک محصول پروتئینی مفید و با ارزش، ضرورت انجام طرحهای تکمیلی بعدی بر روی شیر سویا را به وضوح نشان می دهد. به امید اینکه با اجرای طرحهای تکمیلی و جنبی دیگر بتوان در جهت شناخت و ارایه شیر سویا به عنوان نوشیدنی پروتئینی مفید و قابل دسترس و همچنین فرآورده های حاصل از آن قدمهای موثری را برداریم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):