نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعات عناصر نادر خاکی در کانسارهای آهن ایران مرکزیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی- اقتصادی

پژوهشگران: 
فیضی فرانک (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

به دلیل حضور کانسارهای ماگمایی آهن آپاتیت دار ایران مرکزی به عنوان میزبان مناسب برای REE و کاربرد فلزات نادر خاکی در صنایع خاص و قیمت بالای این عناصر و ترکیبات آن ها، در این پروژه موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت.
الف) مشخص کردن تغییرات REE در آپاتیت در گمانه های مختلف بر اساس لاگ شیت های موجود به تفکیک هر معدن
ب) مشخص کردن نوع عناصر REE و فراوانی آن ها در آپاتیت های کانسارهای آهن بر اساس تجزیه های شیمیایی به عمل آمده
ج) تعیین نوع کانی میزبان عناصر REE در معادن آهن ناحیه ایران مرکزی
د) مقایسه کمی میزان REE مابین کانسارهای آهن منطقه
ه) مقایسه کیفی کانی های میزبان REE مابین کانسارهای آهن منطقه
از آنجایی که میزان مصرف عناصر خاکی (REE) از کل تولید بر حسب درصد به شرح ذیل است: %45 در متالورژی و صنایع آهن و فولاد (ساخت لوله های نفت، گاز، دکل های نفتی، صنایع هوا- فضا) و %326 در صنعت نفت (به عنوان کاتالیزورهای زئولیتی و کراکینگ نفت- کنترل آلودگی گازهای منتشره از اگزوز) و %15 در صنایع شیشه سازی و سرامیک (تهیه انواع شیشه های رنگی و بی رنگ و تهیه لنز) و %4 در صنایع لیزری، تابشی، هسته ای و الکترومغناطیسی.
لذا لزوم مطالعات روشمند و دقیق روی این عناصر مشخص می شود. بدیهی است که مطالعات بنیادی این عناصر در ایران هنوز در گام های نخستین و اولیه است و در زمینه فرآوری آن ها نیز هنوز هیچ قدم مشخص و موثری برداشته نشده که بتواند به نتیجه عملی دستیابی پیدا کرد. بنابراین، در این طرح با جمع آوری کلیه مطالعات انجام شده تاکنون می توان پایه ای مناسب برای انجام مطالعات بعدی و خصوصا فرآوری این عناصر به دست آورد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):