برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر فتودینامیک تراپی با لیزر در درمان سرطان سلولهای پایه ای پوست (BCC) در بیماران ارجاعی به مرکز لیزر پزشکی جهاد دانشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کاویانی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر فتودینامیک درمانی در درمان سرطان سلولهای پایه ای پوست سر و گردن بر اساس نماهای پاتولوژیک مختلف طراحی گردید. 30 ضایعه در روی سر و گردن شش بیمار که بر اساس یافته های آسیب شناسی در پنج گروه سطحی (4)، ندولار (2)، پیگمانته (18)، زخمی (5) و مورفئیک (1) قرار گرفته بودند بررسی گردیدند. بیماران از بین افرادی انتخاب شدند که منعی برای انجام جراحی و بیهوشی عمومی داشتند یا مایل به جراحی و رادیوتراپی نبودند. هیچیک از بیماران منعی برای انجام فتودینامیک تراپی نداشتند. ماده حساسگر نوری مورد استفاده یکی از مشتقات هماتوپورفیرین به نام فتوهم بود که بصورت داخل وریدی (3.25-2 میلیگرم بر کیلوگرم) بیست و چهار ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض تابش لیزر برای بیماران تجویز گردید. بیماران با یک لیزر دیود با طول موج 632 نانومتر CW با انرژی 200-100 ژول بر سانتیمتر مربع تحت درمان قرار گرفتند. از ضایعات بیمار قبل از شروع درمان و در روزهای سوم، هفتم، پانزدهم و ماههای اول، دوم، سوم و ششم پس از درمان فتوگرافی دیجیتال بعمل آمد و سطح آنها اندازه گیری شد. میزان پاسخ بر مبنای پاسخ بالینی و درصد کاهش سطح ضایعه در محیط نرم افزاری اتوکد ارزیابی گردید. پاسخ درمانی بر اساس درصد کاهش سطح ضایعه به بهبودی کامل (100%)، پاسخ خوب (99-75%)، پاسخ نسبی (75-40%)، پاسخ بد (39-15%) و عدم پاسخ (کمتر از 15%) تقسیم بندی گردید.
بعد از یک جلسه درمان، 6 ضایعه (3 ضایعه سطحی، 1 ضایعه ندولار، 1 ضایعه زخمی و 1 ضایعه مورفئیک) در ارزیابی ماه سوم بهبودی کامل نشان دادند، 3 ضایعه (1 ضایعه ندولار، 1 ضایعه سطحی و یک ضایعه زخمی) پاسخ خوب داشتند، 3 ضایعه (2 ضایعه زخمی و 1 ضایعه پیگمانته) پاسخ نسبی داشتند و هچده ضایعه (1 ضایعه زخمی و 17 ضایعه پیگمانته) پاسخی به درمان ندادند. در ماه ششم ارزیابی یکی از ضایعاتی که از نوع ندولار بود و تا پایان ماه سوم پاسخ کامل نشان داده بود عود نمود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فتودینامیک درمانی در
BCC های سطحی می تواند نتایج رضایت بخش درمانی و زیبایی به همراه داشته باشد داشت. اکثریت ضایعات پیگمانته در این مطالعه پاسخ مناسبی به درمان نشان ندادند که احتمالا به دلیل اثر رقابتی ملانین در جذب نور با حساسگر نوری می باشد. در نهایت به نظر می رسد فتودینامیک تراپی روشی موثر در درمان BCC های سطحی باشد ولی تاثیری در درمان انواع پیگمانته ندارد. یک جلسه درمان با PDT در ضایعات بزرگ ممکن است اثر قطعی در بهبود نداشته باشد اما می تواند یک ضایعه بزرگ را به اندازه ای کوچک نماید که با یک جراحی مختصر قابل برداشت باشد. عوارض PDT با HPD سیستمیک در صورت آموزش صحیح بیماران به پرهیز مناسب از نور بسیار اندک است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Assessment of laser photodynamic therapy in patients with Basal Cell Carcinoma (BCC) that reffered to Jahad laser medical centerAbstract:

Background and Objectives: We aimed to treat different pathologic types of BCCs asing Photodynamic Therapy (PDT).
Study Design/ Patients and Methods: Thirty lesions in six patients underwent PDT. The photosensilizer used was Photoheme, a hematoporphyrin derivative IX. It was injected inmavenously at the dose of 2-3.25 mg/kg. After 24 hours, the lesions were illuminated by laser light (
l= 632nm. Light exposure dose= 100-200j/cm2). Lesions were evaluated pre and post- operatively and at follow- up sessions (of up to 6 months).
Results: After a single session of PDT, the average response rate in different histopathologic kinds of Basal Cell carcinoma (e. g. ulcerative, superficial, nodular and pigmented forms) were 100, 62, 90 and 14 percent, respectively. In patients who responded completely, the cosmetic results were excellent and there were no recurrence 6th month of follow up.
Conclusion: Although PDT seems to be an effective treatment modality for superficial, ulcerative and nodular BCCs. It is not recommended for pigmented lesions.Keyword(s): Basal Cell Carcinoma, Photodynamic therapy, Photoheme, Systemic photosensitizer