نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثر زعفران در پیشگیری از زخم معده ناشی از ایندومتایسن در موش صحرایی دیابتی و غیردیابتیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
کیان بخت سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: شبکه تحقیقات علوم دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در مجله Journal of Medicinal plamts. 2009; 8 (5): 30


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثرات عصاره اتانولی زعفران و مواد موثره آن، کروسین و سافرانال، در مقایسه با اومپرازول بر پیشگیری از زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی غیردیابتی و دیابتی به منظور یافتن داروهای جدید پیشگیری کننده از زخم معده ناشی از داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی بود.
عصاره زعفران (25, 100, 250 Mg/Kg) کروسین (2.5, 5.10 Mg/Kg)، سافرانال (0.25, 2, 5 M1/Kg) و اومپرازول (30Mg/Kg) از راه خوراکی 30 دقیقه قبل از مصرف خوراکی ایندومتاسین (40Mg/Kg)  در موش صحرایی غیر دیابتی و15Mg/Kg  در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین) تجویز گردید و آسیب مخاط معده، پراکسیداسیون لیپید و گلوتاتیون مخاط معده اندازه گیری شد.
عصاره زعفران، کروسین، سافرانال و اومپرازول از آسیب مخاط معده، افزایش پراکسیداسیون لیپید و کاهش سطح گلوتاتیون ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی غیردیابتی و موش صحرایی دیابتی در مقایسه با گروه کنترل ممانعت نمود (P<0.01) اثرات زعفران، کروسین و سافرانال قابل مقایسه با اومپرازول بودند. نتایج دلالت بر این دارند که زعفران، کروسین و سافرانال ممکن است به علت خواص آنتی اکسیدانی از طریق افزایش سطح گلوتاتیون و کاهش پراکسیداسیون لیپید در مخاط معده موش صحرایی از آسیب مخاط معده پیشگیری نمایند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):