برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

الگودهی نانوذرات در فاز مایع و پودرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بدراقی جلیل (مسئول طرح)
مجلس آرا محمدحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: کمیته نانو فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در راستای رسیدن به روشی مدرن در سطح نانو طرح الگودهی نانوذرات به منظور ایجاد زمینه ای برای سیستم های نانوزیروگرافی تعریف شده است. اهداف اصلی در این طرح دستیابی به فناوری انباشت نانوذرات تونر برروی محیط سلنیومی و چگونگی استفاده از آن در محیط های عادی و استفاده عمومی بود. برای این کار با مطالعه اصول فیزیک حاکم بر تشکیل الگوی بار در سیستم های زیروگرافی، مکانیزم ایجاد الگوی بار در محیط های سلنیومی و مکانیزم انتقال و انباشت ذرات تونر بر روی الگوی بار مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت با استفاده از فناوری ساخت لایه های نازک در خلاء یک گیرنده نوری ساخته شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):