نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی در خصوص دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (چهار مرحله)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران مرکز تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح بررسی نظرات شهروندان درخصوص دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده است که در چهار مرحله صورت گرفته است و جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان شهرستان های یزد، میبد، اردکان و صدوق با حجم 260 نمونه در اسفند 1387 مرحله اول، 302 نمونه در مرحله دوم در اردیبهشت 1388، 302 نمونه در مرحله سوم در خرداد 1388 و 408 نمونه در مرحله چهارم در خرداد 1388 بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):