برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش جوانان شهر شیراز نسبت به چهارشنبه سوری و ارزیابی دیدگاه های آنان نسبت به رفتارهای جمعی آسیب زا و راه های کنترل آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
عرب مقدم نرگس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری فارس

خروجی طرح: 

ارائه نتایج طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

چهارشنبه سوری یکی از سنت های دیرینه و جشن های مهم ما ایرانیان است. در دهه های اخیر برگزاری مراسم چهارشنبه سوری دچار تحولاتی شده است و رفتارهای جمعی اسیب زایی را به همراه داشته است. جهت دستیابی به چگونگی و نحوه رفتار جوانان دو طرح نظرسنجی طراحی گردید. به منظور شناخت بیشتر رفتارها و اعمال جمعی و زمینه سازی اجرای دو طرح، 20 مشاهده گر در شب چهارشنبه سوری سال 82 به مناطق مختلف شهر شیراز اعزام گردید تا از طریق مشاهده مشارکتی اطلاعات مورد نیاز را جمع اوری نمایند. در دو نظرسنجی چهارشنبه سوری، نگرش جوانان 29-14 ساله نسبت به چهارشنبه سوری، مسائل و مشکلات موجود، راه های کنترلی به منظور حفظ نظم، راه های برگزاری ارام مراسم، ارزیابی جوانان از رفتارهای مختلف در شب چهارشنبه سوری و ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی مورد توجه قرار گرفت. بررسی های به عمل امده بیانگر این است که اکثر جوانان نیازمند تفریح و سرگرمی، شادی و شعف، تخلیه هیجانی، پاسداشت سنت های خاص، حرکت های جمعی به منظور شادی جمعی، و برقراری ارتباط با دوستان و اشنایان هستند. از نظر انها برگزاری مراسم نه اتش پرستی و نه انگیزه سیاسی دارد. انگیزه جوانان از استفاده از ترقه و فشفشه با حال و هیجان انگیز بودن ان و ساطع شدن نورهای زیبای ان است. از نظر جوانان رفتارهای خشونتامیز و اسیب زا می تواند نشات گرفته از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی و نیز ویژگی های خاص هیجان طلبی دوره جوانی باشد. جوانان فرهنگ سازی در میان مردم را در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از استفاده از مواد محترقه موثر می دانند. انان حضور نیروی انتظامی را در مراسم لازم و ضروری می دانند و عملکرد انان را تقریبا خوب ارزیابی می کنند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):