نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح راهبردی ساختاری توسعه اجتماعی در ایران (استان خراسان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
هاشمی عبدالرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فرودین 1383

کارفرما: دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

توسعه مفهومی وسیع است که عرصه های مختلف فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست، مدیریت و ... را دربرمی گیرد و این جوانب مرتبط و متکی با هم هستند و اگر یکی بدون دیگری اتفاق بیفتد بر فرض تحقق عملی، مسائل و معضلاتی را در پی خواهد داشت و توسعه نامتوازن رخ خواهد داد.
در پژوهش حاضر که به نحوی متفاوت با پژوهش های متداول است، با هدف شناسایی برخی از شاخص های مهم و نیز مسائل و مشکلات مهم استان صورت گرفته است، سه روش در دستور کار بوده است. در گام نخست اسناد و مکتوبات موجود در سازمان ها و ادارات دولتی مطالعه شده و در گام دوم پژوهش های انجام گرفته در گذشته که واحد مطالعه انها استان خراسان بوده دیده و در نهایت با تعدادی از مدیران و صاحب نظران مصاحبه شده است. نتیجه این بررسی به صورت تدوین شاخص های مهم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و از استعدادها، قابلیت ها و مشکلات استان در حوزه های مختلف انجامیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):