نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل جامعه شناختی طلاق در شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
امیری نادر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1382

کارفرما: استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر یافتن پاسخی برای این پرسش اغازی است که: عوامل جامعه شناختی طلاق در کرمانشاه چیست؟
«جامعه اماری» پژوهش، متقاضیان طلاق شعب 2 و 6 دادگستری کرمانشاه (که به امر نزاع های خانوادگی رسیدگی می کنند)، «واحد تحقیق» فرد متقاضی طلاق و «واحد نمونه گیری» زوج متقاضی طلاق بوده است. پس از مطالعات مقدماتی و انجام پیش ازمون پرسشنامه و نیز وارسی امارها، حجم نمونه 240 زوج تعیین شد که پس از اصلاحاتی به 200 زوج تقلیل یافت.
ابزار جمع اوری اطلاعات تکنیک مصاحبه بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل زیر بر افزایش احتمال وقوع طلاق موثرند:
میزان درامد خانواده ها، نداشتن شغل ثابت برای مردان، نوع شغل مردان، شاغل بودن زنان، ازدواج زودرس، اختلاف در خاستگاه منطقه ای زوجین، اختلاف در پایگاه اقتصادی-اجتماعی زوجین، اختلاف سنی زیاد زوجین، شهری بودن زوجین، مهاجرت از روستا به شهر، چند همسری مردان، مردسالاری، اختلاف تحصیلی زوجین، وابستگی به شبکه خویشاوندی، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قضایی یکی از زوجین. همچنین یافته های پژوهش نشان می داد که عوامل ذیل در افزایش احتمال وقوع طلاق تاثیری ندارند:
تحصیلات بالای زوجین، نوع شغل زنان، تحرک تحصیلی یکی از زوجین، نحوه اشنایی زوجین و همسرگزینی، داشتن سابقه طلاق در خانواده.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):