برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تجزیه و تحلیل اطلاعات و اسناد گردآوری شده و خشک سالی و سیل استان سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

یکی از راه های مهم سازگاری با خشکی استفاده مفید از منابع آبی است. باید سعی کرد تا حد ممکن از ریزش های جوی، جریان آب های سطحی و منابع آب به نحو مطلوب استفاده شود و این کار عملی نخواهد بود مگر با شناخت پدیده های هیدرولوژیکی منطقه. با توجه به اینکه خشک سالی یکی از پدیده های شایع اقلیمی در منطقه سیستان و بلوچستان است. شایسته است این موضوع به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق اطلاعات و اسناد مربوط به دو پدیده اقیلمی سیل و خشک سالی بررسی شده است. در چارچوب این بررسی علمی یک بانک فرا اطلاعات (meta data) تهیه و گزارش مفصل آن در هر سازمان به صورت جلوه های مجزا تدوین گردیده است. در این بانک فرااطلاعاتی اطلاعات جامعی درباره آنچه به عنوان سند، داده و یا اطلاعات مرتبط با خشک سالی و سیل در استان سیستان و بلوچستان است گردآوری و در قالب یک نرم افزار قابل نصب بر روی شبکه اینترنت سازماندهی شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):