نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ایجاد بانک اطلاعات و اسناد خشک سالی و سیل استان کرمانشاه و تجزیه و تحلیل آماری آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1382

کارفرما: ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

کلیه اسناد خشک سالی و سیل از طریق ستاد حوادث غیرمترقبه در اختیار کارشناسان، پژوهشگران و مدیران قرار می گیرد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در این Metedata اطلاعات جامعی درباره تمام اسناد، داده ها و یا اطلاعاتی که مرتبط با موضوع خشک سالی و سیل در استان کرمانشاه است، گردآوری و در قالب یک نرم افزار تدوین و قابل بهره برداری شده اند. در این مرکز مجموعه کاملی از کتب، مجلات، اسناد علمی، آئین نامه ها و مقررات، گزارش اقدامات، گزارش طرح ها و پروژه ها، داده های اقلیمی، اطلاعات اقتصادی- اجتماعی مربوط به خشک سالی اخیر و نظایر این ها گردآوری و ساماندهی گردیده است. علاوه بر این شیوه های مناسبی برای تبادل این اطلاعات و اسناد در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به کارگرفته شد. این مرکز شامل یک پایگاه اطلاع رسانی است که با استفاده از اینترنت، تهیه خبرنامه ها و سایر روش های معمول اطلاعات مربوط به خشک سالی ها را در اختیار مسوولان، کارشناسان و در موارد لازم در اختیار عموم مردم قرار می دهد.
طرح شامل موارد ذیل است:
1- گردآوری اطلاعات کلیدی مربوط به نتایج مطالعات انجام شده و مطالعاتی که در آینده انجام خواهدشد؛
2- گردآوری اطلاعات کلیدی اقلیمی و اندازه گیری محیطی مرتبط با خشک سالی؛
3- پیگیری تجهیز و تکمیل سیستم های اندازه گیری و جمع آوری داده های محیطی؛
4- فراهم سازی امکان گردآوری و بهره برداری از اطلاعات سنجش از دور متناسب با خشک سالی؛
5- فراهم سازی وضعیت مناسب برای تبادل اطلاعات، اسناد و داده های مرتبط با موضوعات خشک سالی و سیل بین سازمان ها و دوائر دولتی و عمومی از طریق شبکه اینترنت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):