نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح نقش فراکتال ها در مدل سازیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
رحمانی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: پژوهشکده توسعه تکنولوژی

خروجی طرح: 

ارائه نتایج به کارفرما
نتایج طرح می تواند مبنای تئوری کاربردهای فراکتالی قرار بگیرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

نظریه آشوب، فراکتال و سیستم های دینامیکی در عصر حاضر جایگاه ویژه ای دارند. به همین دلیل بسیاری از مراکز تحقیقاتی، گروه های پژوهشی مرتبطی را برای مطالعه این نظریه ها به ویژه در آشوب و سیستم های دینامیکی غیرخطی تشکیل داده اند.
این طرح با هدف آشنایی با فراکتال و کاربردهای آن در پژوهشکده توسعه تکنولوژی انجام شده است. در این طرح ضمن آشنایی مختصر با مبانی نظری فراکتال، سیستم های دینامیکی، آشوب، بعد فراکتالی، مجموعه های جولیا و مندلبورت، کاربردهای فراکتالی در اقتصاد، تحلیل سری های زمانی، کاربردهای فراکتال در صنعت، فشرده سازی فراکتالی تصویری، ایجاد زنجیره های تامین اطلاعات بنگاه های شبکه ای بر اساس نظریه فراکتال و ساخت آنتن فراکتالی بررسی شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):