نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل محتوای فیلم های سینمایی پس از انقلاب درباره نگرش نسبت به زنان و میزان تقریب آن با جایگاه مطلوب زن در نظام اسلامیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سینما صرفا ابزاری برای سرگرمی و تفریح نیست، بلکه نقشی بنیادین در فرهنگ‏سازی و اعتلای فرهنگ جامعه دارد. در پژوهش حاضر مهم ترین سوال ما این بود که در سینمای بعد از انقلاب زن چگونه به تصویر کشیده شده‏است؟ بر حسب دوره‏های مختلف چه مقایسه‏ای می‏توان بین این تصویر انجام داد؟ و مهم تر از همه اینکه آیا سینمای ما از تصویر ایده‏‏آل و مطلوب زن در نظام اسلامی دور می‏شود؟
از کل 989 فیلم اکران شده در سینمای ایران، 103 فیلم با روش نمونه گیری انتخاب و به کمک پرسشنامه تحلیل است. تحقیق حاضر، فیلم های اکران شده را در طی سه دوره زمانی(دوره جنگ و انقلاب، دوره سازندگی و دوره اصلاحات) مقایسه کرده است.
تصویر نشان داده شده از زنان در سال های اخیر روندهای زیر را نشان می‏دهد:
تغییر به سمت افزایش ژانرهای خانوادگی، عاشقانه و کاهش ژانرهای جنگی، پلیسی و کمدی.
کم شدن سن زنان در سینما، افزایش تحصیلات زنان، افزایش تجرد زنان و مردان، کاسته شدن تعداد فرزندان، غایب شدن خانواده‏ها از فیلم ها، افزایش ازدواج موقت یا صیغه، کاهش نگرش مثبت به ازدواج دائم، افزایش طلاق، افزایش کشمکش در خانواده، افزایش ازهم گسیختگی خانواده، افزایش زنان شاغل، کاهش زنان خانه‏دار، افزایش زنان از طبقات اجتماعی بالا و کاهش زنان از طبقات اجتماعی پائین، افزایش تملک زنان بر اموال و دارایی‏های خود، افزایش حضور زنان در خارج از منزل، افزایش ارتباط رودروی زنان با نامحرمان، کم شدن استفاده از چادر و افزایش استفاده از روسری، افزایش زنان زیبا در فیلم،کم شدن مناسک افراد مذهبی، کاسته شدن از مهارت های خانوادگی زنان و افزایش مهارت های اجتماعی آنان، افزایش مصرف کالاهای فرهنگی،کم شدن کارهای روزانه زنان در خانه کم شدن سلطه پذیری زنان.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):