نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت مجموعه پاروی لینک فیدر آسیابگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک ـ مدیریت

پژوهشگران: 
بابالو حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

خروجی طرح: 

برای بومی سازی خط لینک فیدر آسیاب شرکت آلومینای ایران تعداد 40 مجموعه پاروی لینک فیدرآسیاب ساخته شده و در حال حاضر بهره برداری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

مجموعه پاروی لینک فیدر از تجهیزات حساس با کاربرد بالا در صنعت تولید آلومینا بوده و جهت انتقال مصالح از آن استفاده می شود.
با توجه به اهمیت قطعه و بنا بر درخواست کارفرما، تدوین دانش فنی و ساخت قطعه مذکور در دستور کار قرار گرفت.
جلوگیری از توقف خط تولید، صرفه جویی ارزی و کارآفرینی، از جمله دستاوردهای طرح می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):