نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه بالینی عصاره Melissa officinalis در درمان دمانس نوع آلزایمر: یک مطالعه تصادفی دوسو بی خبر در مقایسه با دارونماگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
آخوندزاده شاهین (مسئول طرح)
محمدی محمدرضا (همکار طرح)
نوروزیان مریم (همکار طرح)
اوحدی نیا سینا (همکار طرح)
جمشیدی امیرحسین (همکار طرح)
خانی موسی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

در سالیان گذشته درمان های دارویی جدیدی برای درمان آلزایمر معرفی شده اند که علیرغم ایجاد تحول در این زمینه زیاد موفق نبوده اند. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی و سلامت مصرف عصاره Melissa officinalis با دوز ثابت در درمان بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط در یک دوره چهارماهه بود. این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی - تصادفی دوسو بی خبر بود، به صورت سه مرکزی انجام گرفت. بیماران با آلزایمر خفیف تا متوسط (در کل 42 بیمار که 18 نفر زن بودند) که شدت بیماری در آنان بر اساس معیار ADAS-cog کوچکتر و یا مساوی با عدد 12 بود و یا با معیار CDR شدت بیماری در آنان مساوی و یا کوچکتر از 2 بود، وارد مطالعه شده اند و به صورت تصادفی یا دارونما گرفتند و یا دوز ثابتی از عصاره بادرنجبویه در طول 16 هفته مطالعه، اثر بخشی اصلی با معیار ADAS-cog اندازه گیری شد که بر اساس تغییر این عدد از هفته صفر انجام می گرفت. معیار دوم تغییر عدد CDR از حد پایه بود.
در انتهای هفته 16 مطالعه عصاره بادرنجبویه با هر دو معیار
CDR و ADAS-cog نسبت به دارونما برتری داشت (ADAS-cog: d.f.=1, F=6.93, P=0.01), (CDR: d.f.=1, F=16.78, P<0.000) و نه تنها از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد بلکه شدت علایم بیماری را کاهش داد. عوارض جانبی دیده شده در دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند (بجز Agitation). از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که عصاره بادرنجبویه می تواند به عنوان یک درمان موثر و بی خطر برای درمان بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط برای مطالعات بیشتر در نظر گرفته شود.دمانس، آلزایمر، طب سنتی، بادرنجبویه

 
 
Title:Abstract:

Objective: New treatments were presented for management of Alzheimer’s Disease (AD) in the recent years. However, they were not fully successful. The objective of this study was to assess the efficacy and safety of Melissa officinalis extract in AD at 4 months using fixed dose of the extract.
Methods: A randomized, double blind, placebo-controlled trial in three centers in Iran was the structure of this study. Patients with mild to moderate AD (n=42, 18 women) with a score of
£12 on the cognitive subscale of Alzheimer’s Disease Assessment (ADAS-cog) and £2 on Clinical Dementia Rating (CDR) were randomized to placebo or fixed dose of Melissa officinalis extract. Over 16 weeks, the primary outcome measure was the change in ADAS-cog score. Change in CDR (sum of the boxes) was the secondary outcome over the trial.
Results: At 4 months, Melissa extract produced a significant better outcome on cognitive function and CDR total score than placebo (ADAS-cog: d.f=1, F=6.93, P=0.01) (CDR: d.f=1, F=16.78, P<0.000). There were no significant differences in the two groups in terms of observed side effects (except agitation).
Conclusion: The present study indicates that patients on Melissa officinalis extract compare with those on placebo experienced benefit in cognitive function and basic activity of daily living. However, further studies are warranted.Keyword(s): Dementia, Alzheimer’s Disease, Traditional Medicine, Melissa officinalis