برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فاز مطالعاتی کشت بافت یونجهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
بیکی امیرحسین (مسئول طرح)
ربانی عطااله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون بشر به تامین مواد غذایی، فعالیت های متعددی در جهت افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح بعمل آمده که از آنجمله تحقیقات به نژادی، به زراعی و بیوتکنولوژی می باشد.
یونجه اولین و مهمترین گیاه علوفه ای است که اهلی شده و از نظر تامین علوفه مورد نیاز جهت تولید پروتئین و مواد لبنی نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید و تاکنون اقدامات موثری جهت اصلاح این گیاه بعمل آمده که اهداف اصلی آن تهیه رقم یا ارقامی است که عملکرد علوفه سبز و خشک بالا و درصد پروتئین بالاتری هستند و عوامل دیگر نظیر فرم رشد، قدرت پنجه زدن، نازک و ظریف بودن ساقه، مقاومت به آفات و بیماریها، مقاومت به خشکی و شوری و... می باشد.
از سالها پیش تحقیقات وسیعی در زمینه های فوق در سراسر دنیا مورد گیاهان مختلف و خصوصا یونجه انجام گرفته که دستاوردهای قابل توجهی نیز به ارمغان آورده است ولی با توجه به اینکه روند پیشرفت تحقیقات کلاسیک کند بوده و پاسخگوی نیاز دنیای فعلی نمی باشد، بدیهی است با بهره گیری از تکنولوژی جدید کشت بافت و مهندسی ژنتیک، می توان امیدوار بود که به اهداف مورد نیاز دست یافت. این اهداف به شرح زیر می باشد:
1- تکثیر سریع گیاهان جهت استفاده در تحقیقات اصلاحی و ژنتیکی.
2- تولید گیاهان هاپلوئید و دی هاپلوئید
3- ایجاد هیبریداسیون سوماتیکی بین گونه های و بین جنسی
4- ایجاد موتاسیون های القایی
5- حفظ و نگهداری منابع گیاهی از طریق کشت بافت.
6- انتقال ژنهای خارجی مطلوب به سلولهای مورد نظر از طریق کشت بافت و مهندسی ژنتیک.
7- تولید گیاهان عاری از ویروس
8- ایجاد لاین های مقاوم بر امراض و بیماریها
9- ایجاد لاین های مقاوم به شوری و خشکی
10- تهیه لاین های مقاوم به علف کش ها
کشت بافت گیاهی پیش نیاز دست ورزی ژنتیکی است. زیرا سلول تغییریافته و دستکاری شده بایستی بتواند یک گیاه سالم و کامل به وجود آورد. از طرفی کشت بافت بعنوان مکمل روشهای کلاسیک متداول در اصلاح نباتات به کار می رود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):