برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کنه واروآ و راههای مبارزه با آنگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اسماعیلی مرتضی (مسئول طرح)
نهضتی غلام علی (همکار طرح)
ماکابی سیروس (همکار طرح)
اردشیر فریبا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

کنه واروآ یکی از آفات مهم زنبور عسل می باشد که در سالهای اخیر تلفات شدیدی به کلنی های زنبور عسل در کشور ما وارد نموده است. به منظور بررسی بیولوژی و روشهای مبارزه با این آفت در کشور و یافتن راه حلی مناسب جهت کنترل جمعیت کنه و پیشگیری از خسارات ناشی از آن بررسی هایی انجام شد که خلاصه آنها به شرح زیر است:
نوسانات انبوه جمعیت کنه در طول سال با نمونه برداریهای ماهیانه از طریق حجره های سربسته نوزادان و هم از طریق زنبوران بالغ بررسی شد و نمودار رشد و نوسانات جمعیت کنه ترسیم گردید و با توجه به آن، زمان مناسب مبارزه تعیین گردید.
انواع داروهای مهم و قابل دسترس در کشور از دو گروه تدخینی و خوراکی (سیستمیک) از نظر میزان کارآیی و اثرات معرفی گردید. در این بررسی ها از گروه داروهای تدخینی فولبکس واروا از گروه داروهای خوراکی پریزین نتایج مطلوب داشتند.
محاسن و معایب کار در رابطه با زمان مبارزه (بهار - پاییز - زمستان) بررسی شد و پیشنهاداتی با توجه به شرایط زمانی و مکانی ارایه گردید، از این نقطه نظر نیز برای زنبورداران مهاجر زمان مناسب انجام مبارزه در زمستان و در منطقه گرمسیر و برای زنبورداران ثابت در اواخر تابستان و اوایل بهار می باشد.
به منظور یافتن راه حلی مناسب در مبارزه با واروآ، با استفاده از روش های حبس ملکه و نحوه تکثیر کلنی، مطالعاتی انجام شد که از این نقطه نظر نیز موفقیت هایی در کنترل و کاهش انبوهی جمعیت کنه بدست آمد و روش تکثیر به شیوه تقسیم فقط کارگران جوان کند و برای کنترل کنه مناسب تشخیص داده شد.
با توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح و به منظور تکمیل تحقیقات انجام شده، بررسی کارآیی روش کنترل بهاره با استفاده از بریدن و جمع آوری حجره های سربسته نوزادان نر و بررسی میزان مقاومت زنبوران بومی در برابر کنه واروآ، برای تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):