نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی سیلیکای رسوبی (گزارش فاز مطالعاتی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدنی

پژوهشگران: 
وحدانی غلام رضا (مسئول طرح)
عابدی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

طرح حاضر به منظور تحقیق و ساخت آزمایشگاهی سیلیکای رسوبی اجرا می شود. این نوع سیلیکای رسوبی به عنوان پرکننده و تقویت کننده در صنعت لاستیک به میزان وسیعی به کار برده می شود.
در گزارش حاضر، که در واقع گزارش فاز مطالعاتی طرح می باشد، سعی شده است مطالب بر حسب موضوعات مرتبط به طرح، جمع آوری و تدوین گردد.
بر این اساس، چهارفصل در گزارش پیش بینی شده است که به ترتیب عبارتند از:
فصل اول- کلیات، شامل مطالبی راجع به طبقه بندی و انواع پرکننده های مورد مصرف صنعت لاستیک
فصل دوم- انواع سیلیکای رسوبی و موارد مصرف آن در صنایع مختلف به ویژه صنعت لاستیک
فصل سوم- بررسی انواع روش های ساخت با توجه به مواد اولیه مصرفی و مشخصات محصول مورد نظر
فصل چهارم- ارزیابی سیلیکای رسوبی، شامل روش های ارزیابی شیمی- فیزیکی و عملیاتی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):