نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه از منظر نظام برنامه ریزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اقتصاد

پژوهشگران: 
شکیبا احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

برنامه ریزی توسعه فرایندی است چند بعدی که بایستی بر مبنای یک تلقی مشخص و مورد تفاهم از توسعه که جنبه علمی داشته و بین وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگاری لازم را ارایه می دهد باشد. برنامه ریزی در ایران با بیش از نیم قرن سابقه هنوز نتوانسته است پاسخی جدی برای توسعه کشور بیابد از این رو لازم بود آسیب شناسی برنامه ریزی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور با دقت و مطالعات دقیق برنامه های قبل و شرایط جهانی امروز لحاظ می شد در این نوشته سعی شده است ضمن ارزیابی اجمالی برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی روند برنامه ریزی و پیش شرط های آن مورد بررسی قرار گیرد چرا که دنیای امروز مواجه با بزرگترین پدیده زندگی بشری از جمله جهانی شدن و ایجاد هویت های جدید در عرصه حیات خود می باشد از این روست که اهمیت و ضرورت دقت و تامل در برنامه ریزی و از دست ندادن فرصتهای آتی بسیار ضروری است در این تحقیق ضمن بررسی رویکرد برنامه چهارم توسعه مسایل روز اقتصاد ایران و بازتاب آنها در برنامه چهارم توسعه کشور مطرح شده است و بطور اجمال عملکرد برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرارگرفته است حاصل تحقیق نشان می دهد که در برنامه چهارم نیز مثل برنامه های گذشته زیر ساخت های اجتماعی و فیزیکی تشکیلاتی و حقوقی لازم برای رشد و توسعه پایدار مسلم فرض شده و نسبت به حل معضلات پیش روی کشور با توجه به مسایل روز اقتصاد ایران جواب قانع کننده ای ارایه نشده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):