نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی سنتز مشتقات اسید سیتریک در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

در این طرح، پروژه سنتز آزمایشگاهی مشتقات اسیدسیتریک تعریف شده و در حال اجرا است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

اسید سیتریک (2- هیدروکسی پروپان -1 و 2 و 3- تری کربوکسیلیک اسید) بطور طبیعی در میوه مرکبات وجود دارد. این اسید در تهیه محصولات  غذایی نه تنها بعنوان عامل اسیدی کننده بلکه بعنوان یکی آنتی اکسیدان یا تقویت کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده باعث افزایش عملکرد آنتی اکسیدانهای اصلی می شود. درتهیه نوشابه های غیرالکلی، تهیه بعضی مواد نگهدارنده صنعتی مواد گیاهی و کنسروها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار قابل قبول مصرف روزانه این ماده (D.A.A) طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، 7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن می باشد. نمکهای این اسید (سدیم سیترات، کلسیم سیترات، پتاسیم سیترات) با همان درصد استفاده می شوند. اسید سیتریک با بعضی از کاتیونها تشکیل نمکهای کریستالهای مونو، دی و تری بازی را می دهد. درجه هیدارسیون این نمکها متفاوت است، چنانچه تری سدیم سیترات می تواند با 2 تا 5.5 مولکولی آب کریستاله شود. این اسید تشکیل کمپلکسهای پایداری با بعضی از فلزات مانند فروآمونیم سیترات می دهد. با مس تشکیل کمپلکسی مانند کمپلکس مس- تارتاریک اسید (محلول فهلینگ) را می دهد. این اسید با برخی از یونهای فلزی تشکیل کی لیت هایی را می دهد که بین فلز و گروه کربوکسیل و هیدروکسیل مولکول اسید پیوندی بوجود می آید. بعضی از مواقع دو یا چند مولکول اسید با یونهای فلزی در تداخل هستند. این اسید به راحتی با برخی از الکلها تحت شرایط خاص و حضور کاتالیزورهایی مانند اسید سولفوریک، پاراتولوین سولفونیک اسید ورزین های تعویض یونی اسیدی واکنتش استری شدن را انجام می دهد. این واکنش با الکلهایی با نقطه جوش بالای 150°C نیازی به استفاده از کاتالیزور ندارد. از واکنش بنزیل کلراید و سدیم سیترات، دی با تری بنزیل استر تولید می شود. تری متیل، تری اتیل، و تری بوتیل سیترات بعنوان پلاستیزر در مواد بسته بندی غذایی بکار می رود.
با توجه به کاربرد فراوان اسید سیتریک و مشتقات آن در صنایع گوناگون، در این پروژه هدف بررسی مطالعاتی راجع به تولید مشتقات مهم این اسید می باشد.

 
 
Title:

The survey and synthesis of citric acid derivations in laboratory scaleAbstract:

This acid is present naturally in citrus fruits; it is used in the preparation of food products not only as an acidifying agent but also as an antioxidant or “synergist”, that is, as a substance that enhances the action of primary antioxidants. It performs this function in the preparation of wines and non-alcoholic drinks as well as in the dairy confectionery and vegetable preserves industry. Its use is permitted as an acidifier in filling for stuffed pasta with a maximum dose of 0.25%. Its D.A.D has been fixed by the WHO in 7 mg/kg of body weight. Its salts (sodium citrate, calcium citrate, potassium citrate) can be used in the same percentage dose. Citric acid forms crystalline mono-, di-, and tribasic salts with manycations. The degree of hydration of these salts varies; thus, trisodium citrate can crystallize with 2 or 5.5 molecules of water. Mixtures of metal cations give complex salts, such as ZnNa3H(C6H5O7)2, ZnNa4(C6H5O7)2, and Zn(Na3C6H4O7)2.
Citric acid forms stable complexes with many metals; some, such as ferommonium citrates, can be crystallized. Copper gives a complex resembling the copper-tartaric acid complex of Fehling’s solution. These complexes have been studied by various classical methods. Citric acid can chelate many metal ions in solution by forming bonds between the metal and the carboxyl or hydroxyl groups of the citric acid molecule. Sometimes two or more citric acid molecules are involved in the interaction with the metal ion. This property is valuable for preventing precipitation (e.g., bathtub ring from soap), changing chemical potential, and altering other chemical properties.
Citric acid is easily estterified with many alcohols under the usual conditions in the presence of a catalyst, such as sulfuric acid. P-toluensulfonic acid, or an acid ion-exchange resin; esterification with alcohols above 150
°C requires no catalyst. Benzyl chloride and sodium citrate yield di-or tribenzyl esters. Trimethyl, triethyl, and tributyl citrate are used as plasticizers in food-packaging materials.Keyword(s):