نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در شهرستان های اصفهان، سمیرم و فریدن به مساحت 120 هکتارگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین آلات کشاورزی

پژوهشگران: 
ستایش عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

استفاده از روش های آبیاری تحت فشار کمک مناسبی برای استفاده بهینه از منابع آب و بالا بردن راندمان آبیاری می باشد. استفاده از آبیاری بارانی ضمن افزایش راندمان آبیاری، سبب افزایش محصول در بسیاری از گیاهان همراه با کاهش هزینه آب، نیروی انسانی، جلوگیری از رویش علف های هرز، تهویه بهتر ریشه گیاه، تراکم بیشتر کشت، بهبود کیفی محصول و عدم ایجاد فرسایش خاک می گردد. جهت انجام این طرح موارد مربوط به شیب و توپوگرافی، وضعیت خاک مزرعه، منبع آب، کیفیت آب، الگوی کشت، آب و هوای منطقه، نیاز آبی گیاهان و راندمان آبیاری بررسی گردید. سپس سیستم مناسب جهت آبیاری تحت فشار در این مزارع طراحی گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):