نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی سیلیکای رسوبی (گزارش پایانی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدنی

پژوهشگران: 
وحدانی غلام رضا (مسئول طرح)
کرمی اصغر (همکار طرح)
عابدی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سیلیکای رسوبی به عنوان پرکننده جهت تقویت خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات لاستیکی و تایرها به کار می رود. اساسا پرکننده تقریبا ارزان ترین جز لاستیک بوده و در عین حال نقش مهمی در بهبود کیفیت نهایی لاستیک دارد. با توجه به این که ایران به رغم دارا بودن منابع غنی ترکیبات سیلیس، وارد کننده سیلیکای رسوبی می باشد و نظر به رشد سریع صنایع لاستیک در کشور، ساخت این محصول در پروژه حاضر مد نظر قرار گرفته است.
در این راستا پس از مطالعه و مقایسه روش های مختلف تولید، روش خنثی سازی محلول سیلیکات سدیم با محلول اسید سولفوریک انتخاب و بر اساس آن چند نمونه ساخته شد. پس از بهینه سازی پارامترهای روش ساخت نظیر غلظت، سرعت جریان محلولها، شرایط شستشو و خشک کردن نمونه ها، نمونه بهینه
PS-12 ساخته شد. آزمون های شیمی - فیزیکی انجام شده بر روی نمونه های ساخته شده و نمونه بهینه حاکی از شباهت آن با نمونه های تجاری می باشد. از این رو این نمونه جهت تست عملکردی به شرکت ایران تایر ارسال گردید و نتایج نشان می دهد که نمونه بهینه، باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه لاستیکی (کشش، سایش و سختی) شده و می تواند جانشین مناسبی برای نمونه های تجاری در صنعت لاستیک کشور شود.

 
 
Title:

Laboratory Preparation of Precipitated SilicaAbstract:

Precipitated silica is as a reinforcing filler for modifying physical and mechanical properties of tiers and rubber products. The fillers nearly have the lowest price among the other rubber ingredients, nevertheless they have important role in improving rubber products quality. Despite of having rich silica sources and fast growth of rubber industry in Iran, little attention has been paid to this subject, so making this product has been noticed in this research.
In this way, after studying and comparison of a variety of a variety of production methods, the method of neutralization of sodium silicat solution with sulfuric acid was selected and many samples were made accordingly. After optimizing production method parameters like concentration, solution flow rates, washing and drying conditions, the optimum sample (PS1-12) was made.
The physico - chemical tests carried out on the samples show that sample PS-12 behaves like the imported types, so this sample was sent to Iran Tier company for operational tests. The results show that this sample causes improving rubber properties (Abrasion resistance, Tensile strength and Hardness) as well and can be a appropriate replacement for commercial imported products in the rubber industries.Keyword(s):