برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع علل ایمونولوژیک ناباروری مردان در سالهای 76-75 در موسسه رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)
خسروی گوهر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

یکی از عوامل دخیل در ناباروری مردان و زنان علل ایمونولوژیک می باشد که از سالها قبل مورد توجه بوده است.
 اولین بار در سال 1899
Met Chinkoff وجود آنتی بادی های ضد اسپرم را مطرح نمود (1). از آن زمان تا کنون مطالعات فراوانی در زمینه نحوه شناسایی ASA و نقش آن در ناباروری مردان و نیز اثر عوامل مختلف روی اثبات ASA انجام شده است.
شیوع ناباروری در دنیا حدود
10-15% از زوجهای جوان عنوان می شود که از این میان حدود 50% عوامل مردانه دخیل می باشند (1).
روند تکامل نظریان مربوط به فاکتور ایمنولوژیک به مطالعه ای در سال 1996 ختم می شود که براساس آن شیوع
 6% برای علل ایمنولوژیک مطرح شده است (3 و 2). ولی در این میان آمار دقیقی از کشور خودمان در رابطه با ناباروری ایمنولوژیک وجود ندارد. در صورت تشخیص صحیح فاکتور ایمنولوژیک درمانهای متعددی مطرح شده است که از جمله جدیدترین آنها (Intra Cytoplamsic Sperm Injection) می باشد (20، 21، 22).
طرح فعلی در زمینه بررسی شیوع علل ایمنولوژیک ناباروری مردان می باشد که در نهایت هدف کمک به درمان می باشد. روش تحقیق
Observational یا Descriptive می باشد و روی 245 بیمار مبتلا به ناباروری با علت مردانه از خرداد 1375 تا خرداد 1376 انجام شده است. بیماران پس از سه روز خودداری از نزدیکی اقدام به جمع آوری نمونه اسپرم نمودند که بر روی آن آزمایش MAR انجام شد. میانگین سنی افراد 33.8 سال با انحراف معیار 6.8 سال بود. از این تعداد حدود 239 نفر یعنی 97.6% با شغلهای حرارتی تماس نداشته و فقط 6 نفر(2.4%) با شغلهای حرارتی تماس داشته اند و در کل این گروه میزان شیوع ASA مثبت بود که نسبت به آمار جهانی بالاتر می باشد و نکته قابل توجه دیگرعدم ارتباط وجود بین واریکوسل و کاهش تحرک اسپرم با مثبت شدن ASA می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Prevalence Investigation of Immunological Factors in Male Infertility in Royan InstituteAbstract:

One of involving factors in male/female infertility is the Immunologic causes which have been taken into account from many years ago.
First time in 1899, Met Chinkoff suggested the Anti Sperm Antibodies ASA (1). From that time, there have been done many studies on ASA detection methods and its role in male infertility and different factors effects on ASA confirmation.
Infertility prevalence rate in young couples is 10-15% through which Male factors ratio is 50% (1).
Evolution process of Immunologic factors thesis is gone back to a study fulfilled in 1996 that according to it’s results, Immunologic causes prevalence has been suggested as 6%.
But in Iran, there is no precise statistical results regarding the immunologic infertility.
In case of correct diagnosis of Immunologic factors there will be different treatment for it which the ICSI (Intra cytoplasmic sperm Injection) is one of the newest methods, (20, 21, 22).
This recent study is about immunologic causes prevalence of male infertility and its goal is to help for treatment landscope.
Survey method is observational or Descriptive and it was fulfilled on 245 infertile patients with male cause form June 1996 to June 1997.
After 3 days sexual contact avoiding the patients collected their sperm samples on which the MAR test has been done.
Mean years of patients was 33.8 years with 6.8 standard deviation, of these patients, there were 239 persons (i.e.97.6%) not having thermal occupational contacts and only 6 patients (i.e.2.4%) having such contacts.
Overall in this group, positive ASA prevalence rate was 7.8% which was higher than the world rate. Another interesting result was disrelation between varicocell and sperm motility reduction with getting positive ASA.Keyword(s):