نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت جرثقیل پشت کامیونتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی، شاخه مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

خلاصه طرح جرثقیل دستی پشت کامیونت
طرح جرثقیل پشت کامیونت از جمله طرحهایی است که می تواند در زمینه های جابجایی کالا کارساز باشد از عوامل موثر بر طراحی مذکور که در مراحل ساخت نیز لحاظ گردیده اند می توان ظرفیت اسمی
(500 kg)، سهولت مونتاژ و نصب، محدودیت فضا، قابلیت پوشش بار با ارتفاع 2 متر، حداقل وزن، ظاهر مناسب، شرایط سهل نگهداری و تعمیر هزینه قابل قبول را نام برد.
مشخصات کلی طرح موارد ذیل می باشد:
1- ارتفاع پایه از کف وانت
75 cm
2- امکان گردش سازه بالابر حول محور پایه
3- امکان تغییر طول بوم برای وضعیت های مختلف
4- قابلیت تغییر زاویه بوم تحت شرایط گوناگون
با توجه به این موارد، مطابق روش های معمول طراحی این گونه سیستم ها، در ابتدا دیاگرام نیرویی قطعات رسم گردیده و محاسبات مربوطه انجام می گیرند. پس از آن پارامترهایی نظیر نحوه انتقال نیرو، انتخاب سیستم مناسب و ارزان قیمت، تعیین جنس، تعیین میزان تنش خمشی و برشی سازه مثلثی شکل و ... با درنظر گرفتن فاکتورهایی نظیر سبکی، کمی حجم، شکیل بودن، بررسی مسایل کمانش در بوم و حرکت آن بصورت تلسکوپی تعیین می گردند.
سایر اجزا مکانیکی جرثقیل نیز مطابق روشهای معمول طراحی و با انجام محاسبات مربوطه انتخاب می شوند. تامین ایمنی مجموعه با بیش از 152 قطعه از عوامل مهمی است که در تمام مراحل طراحی مدنظر قرار می گیرد.

 
 
Title:

Designing and Manufacturing of light for trucksAbstract:

Designing of light crane for trucks is one of the plans that can be helpful in transporting of goods.
Parameters that influence on Planing are:
Nominal capacity, ease of assembling and installations, limitation of space, ability of keeping loads with about 2 meters height, minimum weight, suitable appearance, ease of maintaining & reparing and reasonable price.
General specifications of paln are:
1- The height of base from van bottom is 75 cm,
2- Possibility of turning of hoist round the base axle,
3- Ability of altering the length of beem for various positions.
4- possibility of changing the ongle of beem under diverse conditions.
According to these subjects and usual methods of designing these systems? at first power diagrams of parts are drew and related calculations are made.
Then parameters such as:
The way of power transmission, selecting of suitable and reasonable system, materials, bending and shear stresses of triangular part, plus with factors of light weight, slight volume, good shape and problems with buckling of the beem and its telescopic movement are determind.
The other mechanical parts of crane are also selected in according with general methods of designing and related calculations.
Providing the safety of total system with over than 152 parts is one of the important factors that must be attended in all stages of designing.Keyword(s):