نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل و طراحی و ساخت آنتن رفلکتوری مشبکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اولیا محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

مزیت اصلی آنتن های رفلکتوری پارابولیک داشتن دایرکتیویته و در نتیجه گین بالاست که استفاده آنها را در رنج وسیعی از باند مایکروویو جهت انتقال دیجیتال و آنالوگ اطلاعات، ضروری نموده است. این کاربردها شامل انتقال رادیویی نقطه به نقطه (Line of Site)، ایستگاههای زمینی ماهواره، کاربردهای ردیابی، رادار، اهداف نظامی و ... می باشد.
هر دو گونه این آنتن ها یعنی دو رفلکتوری و تک رفلکتومی بسته به چگونگی سیستم تغذیه
(Feeding) به دو نوع تغذیه متقارن یا هم محور (front-fed) و نامتقارن (off-set) تقسیم می شوند.
هر کدام از آنتن های فوق دارای مزایا و معایب ویژه ای است که ضرورت استفاده آنها را در کاربرد خاصی معینی می نماید. آنتن های غیرهم محور
(off-set) اثر سد دهانه (aperture blocking) را کاهش داده ولی در عوض دریافت پلاریزاسیون ناخواسته (XPOL) را افزایش می دهد.
حساس ترین بخش در آنتن های رفلکتوری، مجموع فید (المان تشعشعی) آنتن است که مشخصات فنی آن مستقیما در راندمان، پترن و امپدانس آنتن تاثیر خواهد داشت. از این رو در طراحی و ساخت این قسمت کمال دقت لازم است. در میان انواع متنوع فیدهای مورد استفاده در این آنتن ها، برای فرکانس های پایین تر از
3GHz، فید کواکسیال بطور وسیعی مورد استفاده است. از مزایای آن می توان به پایین بودن اثر سد دهانه رفلکتور، پایداری و استحکم کافی روی رفلکتور و سهولت نصب روی آنتن، اشاره نمود.
در این گزارش، ساختار کامل دو نوع فیدکواکسیال بکارگرفته شده در آنتن های رفلکتوری باند 800 و 2500 مگاهرتز بیان شده است. همچنین شرح مختصری از روشهای اندازه گیری آنتن (رفلکتوری، پترن و گین) به همراه برخی از نتایج اندازه گیری، ارایه شده است.

 
 
Title:Abstract:

The main advantage of the parabolic reflector antennas is high directivity and then gain.
These antennas are used widely in microwave bands for analog and digital transmission such as terrestrial radio telecommunication, satellite air station, tracking applications, Radar, military purposes, etc.
Both of the major kinds, that is, single and double reflector, divide to front-fed and off-set types considering of feeding method. The off-set antennas compensate effect of aperture blocking instead of decreasing X-Polar Discrimination.
The feed assembly of the reflector antennas is the most sensitive part that affects directly on aperture performance and impedance characteristics, so it should be designed and manufactured carefully.
There are various kinds of feeds used in microwave antennas. In blow 3GHz applications, coaxial feeds are widely used because of low aperture blocking and good stability and withstanding, also easy installing on reflector.
In this report, the structure of two kinds of coaxial feeds used in 2.5GHz and 800 MHz bands is presented in detail. Also, some of the measuring and test methods together with some experimental results are explained.Keyword(s):