برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری، شناسایی و بررسی گونه های منتخب از تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به منظور پیشنهاد گونه هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرشگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
زینالی امینه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با توجه به ارزش اقتصادی گیاهان رنگده متاسفانه عدم شناسایی آنها سبب گردیده تا کوشش کافی در بهره برداری و در نتیجه استفاده صحیح از آنها به عمل نیاید.
ارزش و اهمیت استفاده از رنگ های طبیعی در صنایع مختلف، بخصوص در صنعت قالی و فرش دستباف علیرغم توسعه رنگ های شیمیایی امروزه بر همگان آشکار شده است.
در پژوهش حاضر تیره فرفیون
(Euphorbiaceae) از نظر گیاه شناسی و کاربردها و اهمیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی منابع و مقالات متعدد حاکی از آن است که این تیره گیاهی که جز‌ء‌ 4 الی 5 تیره بزرگ گیاهان گلدار محسوب می شوند و در تهیه کائوچو، روغن های صنعتی و دارویی و همچنین تهیه رنگ های گیاهی و غیره دارای اهمیت هستند.
از جمله گیاهان رنگده این تیره
Chrozophora tinctoria (L.) Juss، Me, perennis L., Merccurialis annua L.،‌ گونه های مختلف Euphorbia و غیره می باشند.
با بررسی گیاهان تیره فرفیون در ایران از جنبه های مختلف گیاه شناسی، اکولوژی، پراکندگی جغرافیایی، اقتصادی و صنعتی جنس
Chrozophora مناسب ترین گیاه برای مطالعه قابلیت رنگدهی و کاربرد در صنایع رنگرزی بخصوص صنعت قالی و فرش دستباف تشخیص داده شد. این گیاه که سه گونه در ایران دارد در فاز اجرایی طرح از نظر قدرت رنگدهی و فاکتورهای دیگر در نظر گرفته شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):