نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کانیهای رسی در توفهای بخشی از البرز مرکزیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ولایتی سلمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این مقاله ابتدا به تعریف رس پرداخته و از ترکیب شیمیایی و وضعیت ساختمانی و تقسیم بندی رسها سخنی به میان آورده ایم. همچنین در مورد منشا رسها از دیدگاههای متفاوت توجه کرده و مطالبی چند درباره کانی ها رسی در رسوبات دریایی آورده شده است. با توجه به اهداف طرح عمده توجه به گروه کائولینیت و انواع آن و ترکیب شیمیایی و منشا خصوصیات ظاهری و فنی و انواع موارد مصرف آنها در صنعت در کشورمان بوده، همچنین لیستی از معادن فعال کائولین در کشور تهیه کرده که در آن موقعیت جغرافیایی - وضعیت زمین شناسی و گاها ترکیب ماده معدنی و میزان درصد عناصر موجود در آن آورده شده است. که تا از این مختصر استفاده کرده و موقعیت ارزش برونزدها را به لحاظ ترکیب و میزان درصد اکسیدها و همچنین محل مناسب و جایگاه مورد نیاز به نوع ماده معدنی شناسایی شده را بیابیم.
به علاوه در مورد گروه مونت موریلونیت - انواع آن - منشا و کاربرد مونت موریلونیت سخنی به میان آورده ایم.
همچنین درباره بنتونیت ها که یک نام کلی است و گروههای اسمکتیت - مونت موریلونیت را در بر می گیرد توضیحاتی آورده شده است که شامل ترکیب آنها - خصوصیات - انواع - منشا و موارد مصرف و روش فعالسازی می باشد. در ادامه، اسامی معادن فعال بنتونیت در کشور آورده شده که تا راهنمایی باشد جهت بدست آوردن جایگاه مواد شناسایی شده، و با تطبیق کیفیت – خصوصیات - ترکیب و میزان درصد عناصر موجود در مواد معدنی با معادن فعال و شناخته شده در کشور، اهمیت و ارزششان را از دید اقتصادی تعیین کنیم.
مهمترین مطلب قابل ذکر اینکه این مجموعه احتمالا دارای نقایص است که از نظر ما پنهان مانده و بسیار خوشحال خواهیم شد که با رهنمودهای خردمندانه اتان ما را یاری فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):