نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تحقیق در زمینه تلقیح داخل رحمی اسپرم شوهر(AIH) در درمان نازایی با علل ایمنولوژیک در طی سالهای 1374-1376 در موسسه رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

خلاصه طرح- طرح انجام شده در زمینه تشخیص علل ایمنولوژیک نازایی و به منظور کمک به درمان این گروه از بیماران صورت گرفته است.
جهت اجرای طرح ابتدا کلیه زوجهایی که به علت نازایی در طی سالهای 76-1374 به موسسه رویان مراجعه نموده بودند تحت بررسی از نظر یافتن علت نازایی قرار گرفتند که تعداد آنها بالغ بر 6483 پرونده بود. در کلیه این افراد بررسی از نظر سه فاکتور اساسی باروری یعنی فاکتور تخمدانی- فاکتور لوله ای- فاکتور مردانه بعمل آورده شد. سپس کلیه زوجهایی که در این سه قسمت مورد پاتولوژیک نداشتند تحت بررسی از نظر آزمایش بعد از مقاربت (Post coital test, PCT) قرار گرفتند که این تعداد 463 مورد دچار اشکال در PCT بودند (علیرغم نرمان بوند ترشحات سرویکس و تست فرن) سپس روی این افراد آزمایشات ایمنولوژیک از نظر بررسی وجود آنتی اسپرم آنتی بادی (A.S.A) در سرم خون زوجین و ترشحات سرویکس و مایع منی بعمل آورده شد. از این تعداد 22 مورد ASA مثبت و 354 مورد منفی و 32 مورد مشکوک بودند (<30%) سپس روی این 22 مورد مثبت از نظر تستهای ایمنولوژیک (MAR, TAT test) تحقیق حاضر صورت گرفت.
ابتدا این افراد بطور اتفاقی به دو گروه تقسیم شده و گروه اول تحت درمان همزمان تحریک تخمک گذاری+ تلقیح اسپرم شوهر:
Controlled Ovarian Hyper stimulation+Intrauterine Insemination قرار گرفته و گروه دوم فقظ درمورد آنها تحریک تخمک گذاری COH به تنهایی انجام پذیرفت. و سه مورد حاملگی در طی 25 سیکل COH+IUI و 4 مورد حاملگی در طی 20 سیکل COH به تنهای بدست آمد و حاملگی به ازای هر دوره درمان در گروه اول (COH+IUI) 12% و گروه دوم (تنها COH) 20% بود که با بکاربردن تست آماری (Fisher exact test) اختلاف معنی داری وجود نداشت (P=0.37).
 که نشاندهنده این مساله می باشد اولا وجود
ASA عامل قطعی از نظر بروز نازایی نمی باشد و در ضمن در آن عده که بعلت بالا بودن این آنتی بادی نازایی رخ داده انجام IUI کمک چندانی به درمان ندارد و باید از روشهای پیشرفته در درمان از جمله (تزریق اسپرم به داخل تخمک (Intra cytoplasmic sperm Injection) استفاده نمود.ASA آنتی اسپرم آنتی بادی، IUI تزریق داخل رحمی، p.C.T تست بعد از مقاربت

 
 
Title:

Evaluation of AIH in treatment of Immunulogie infertility in Royan InstitureAbstract:

Aim:
To determine whether controlled ovarian hyperstimulation (COH) plus intrauterine insemination (IUI) is preferable to COH alone, in treatment of immunological subfertility.
Material and Method:
Patients without any problem in ovulation, fallopian tubes and male factor were selected, and tested for antisperm antibody (ASA). Among these patients 22 couples of 263 had positive ASA, that were randomely assigned to begin COH+IUI or COH alone. COH was performed with clomifen citrate plus HMG. Treatment and progressed alternatively to receiving each treatment modality unless pregnancy occurred served as their own control (Randomized Control Trial).
Results:
3 pregnancies were achieved with 25 cycle of COH+IUI and 4 pregnancies with 20 cycle of COH alone. The pregnancy rates per cycle were 12% with COH+IUI and 20% with COH. These rates do not differ to a statisticallu significant degree (Fisher exact test, P=37%).
Conclusions:
The pregnancy rate in IUI+COH treatments is not preferable to COH. It is suggested, that IUI is not necessary for positive ASA patients.Keyword(s):