نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه فسفات دی کلسیکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شعبانی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در طرح حاضر تهیه فسفات دی کلسیک به منظور استفاده در خوراک دام و طیور از سنگ معدن فسفات معادن داخلی و نمونه وارداتی آن مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است، و در خاتمه بدلیل پایین بودن عیار سنگ معدن داخل نمونه وارداتی جهت تهیه این ترکیب پیشنهاد شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):