نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بتن سبکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: عمران

پژوهشگران: 
نظریها مهرداد (مسئول طرح)
خاتمی سیدمسعود (همکار طرح)
معصومی شهیار (همکار طرح)
مجابی سیدشمس الدین (همکار طرح)
فامیلی هرمز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

با توجه به مشکلات حمل و نقل وسایل و تجهیزات رزمی در خط مقدم جبهه (به لحاظ سنگینی آنها)، نیاز به مصالح سبکتر که همان مقاومت های معمول را داشته باشد مدتهاست احساس می شود.
به عنوان یکی از انتخابها، بتن سبک با مصالح سبک پوکه صنعتی لیکا مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت که در این زمینه از تجربیات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نیز استفاده شد.
در ابتدا مطالعاتی در زمینه انواع سنگرها به لحاظ شکل و اندازه و همین طور انواع سلاحها به لحاظ آثار تخریبی آنها صورت پذیرفت، که با توجه به خصوصیات مناطق جنگی و نیاز جبهه مطالعات در دو بعد بطور همزمان صورت گرفت.
بخش اول: سازه
در بخش سازه با توجه به مقاومت تقریبی بتن سبک لیکا و اثر تخریبی خمپاره
120mm سعی شد سنگری اجتماعی که قابل حمل و نقل توسط نفر باشد طراحی گردد اما با توجه به محدودیتهای اجرایی در خط مقدم جبهه و محدودیت وزن و مقاومت بتن سبک موجود، این امر میسر نگشت. به دنبال آن در پی هماهنگی با برادران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف و با توجه به امکانات کارگاهی آن جهاد جهت ساخت سنگر اجتماعی یکسری از قالبهای مربوط به سنگر اجتماعی قوسی مورد استفاده قرار گرفت و طبق همان طراحی مربوط به بتن معمولی از بتن سبک استفاده شد.
بخش دوم: مصالح
پس از انتخاب سنگر اجتماعی (از نوع مدرسه ای) با توجه به آماده بودن قالب آن، سعی شد که با توجه به مقاومت محدود این نوع بتن سبک (که البته در صورت استفاده از مصالح مناسب می تواند مقاومتی در حد بتن معمولی داشته باشد) و وزن مخصوص حدود
1.5 تا 1.7 تن بر متر مکعب، بعنوان مصالح جایگزین بتن معمولی برای ساخت سنگر بکار رود.
استفاده از بتن سبک حتی با کیفیت فعلی دانه های لیکا باعث کاهش محسوسی درون قطعات می گردد. بعلاوه با ارتقا کیفیت دانه های سبک لیکا (همانگونه که در برخی کشورهای اروپایی از جمله نروژ و دانمارک تولید می شود)، می توان مقاومتهای بالاتری نیز بدست آورد که در آن صورت مشکلات بیشتری را حل خواهد کرد.
در این پروژه ضمن کاربرد بتن سبک جهت ساخت سنگر سعی بر شناساندن این بتن در سطح عموم بوده و فهرست عناوینی که مورد بررسی قرار گرفته بشرح زیر است:
الف- بخش مصالح:
1- مطالعات اولیه بر روی انواع بتن سبک.
2- مقایسه انواع بتن سبک با یکدیگر و انتخاب مناسبترین آنها جهت ساخت سنگر سبک.
3- انجام آزمایشات مقدماتی بر روی انواع ترکیبهای مختلف بتن سبک.
4- تهیه برنامه کامپیوتری جهت انتخاب بهترین طرح مخلوط با استفاده از چهار نوع مصالح (لیکای ریزدانه- لیکای متوسط- لیکای درشت دانه- ماسه معمولی)
5- بررسی نتایج آزمایشات و رسیدن به طرح مخلوطی مناسب جهت ساخت سنگر اجتماعی (در این مورد از سنگر نوع مدرسه ای از تولیدات کارگاه شهید شوریده وابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف استفاده شد).
6- ساخت سنگر از نوع مدرسه ای با استفاده از بتن لیکا.
7- بارگذاری سنگر و بررسی باربری آن در مقایسه با سنگر ساخته شده از بتن معمولی
8- نتیجه گیری.
ب- بخش سازه
1- مطالعه بر روی اثر تخریبی سلاح خمپاره 120 میلی متری.
2- مطالعه بر روی انواع شکلهای هندسی سنگر و انتخاب بهترین شکل آن.
3- تعیین بارگذاری.
4- تحلیل سازه سنگر در اثر بارگذاری اعمالی.
5- بررسی نتایج تحلیل و تعیین ابعاد و ضخامتها.
6- نتیجه گیری.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):