نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی راهکار و شیوه های افزایش مشارکت مردمی در اجرای برنامه های دهه فجرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: استانداری آذربایجان شرقی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

از جمله اهداف اجرای مراسم دهه فجر، گرامی د اشت سالروز پیروزی انقلاب، یادآوری رشادتهای مردم، حفظ شور انقلابی و اسلامی بین اقشار مختلف جامعه، آشنا ساختن نسلهای پس از انقلاب با این حادثه عظیم و معرفی انقلاب اسلامی و ارزشهای والای آن به جامعه جهانی است. در این میان توجه به نقش شهروندان به عنوان مخاطبان و مجریان برنامهها جهت هر چه با شکوه‏‏تر برگزار نمودن این گونه برنامهها و تاثیرپذیری مطلوبتر آنها امری ضروری است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق آن است بدانیم که چه راهکار و شیوههایی جهت افزایش مشارکت بیشتر شهروندان در برنامههای دهه فجر وجود دارد. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده و از طریق فرمول کوکران نمونه 1200 نفری از میان جامعه آماری (کلیه شهروندان بالای 15 سال تبریز) انتخاب شد. با توجه به نتایج طرح می توان چنین بیان داشت که برای افزایش مشارکت مردم در صحنه باید به مشاوره و گفت و شنود مداوم با آنها پرداخت. متاسفانه این امر تاکنون صورت نگرفته یا به آن بسیار کم توجه شده است. چنان که بیشتر پاسخگویان (حدود 70درصد) این تحقیق نیز به چنین امری اذعان داشته اند و معتقدند که کسب نظر مردم در برنامه ریزی و اجرای این مراسم ضروری است. با توجه به شکل گیری پدیده جهانی شدن که باعث افزایش سطح آگاهی و اطلاعات کلیه افراد و در نتیجه تغییر نوع و سطح توقعات و انتظارات آنان شده است، اجرای برنامه های یکنواخت و بدون محتوا بدون شک باعث دلزدگی و عدم ترغیب افراد به شرکت در این گونه برنامه ها خواهد شد و شهروندان در اجرای برنامه های دهه فجر به اصل خلاقیت، ابداع، نوآوری در برنامهریزی و اجرای برنامهها و مراسمات توجه بیشتری دارند. عدم تنوع، موازی کاری و تکرار برنامهها به صورت سالانه از آفات جدی در حوزه فرهنگ جامعه ما است که نیاز به آسیب شناسی عمیق و اساسی دارد. مسولان محترم ذی ربط استانی می توانند در این ایام برنامه های ذیل را به اجرا گذارند: 1. آگاه کردن شهروندان تبریزی نسبت به جایگاه و نقش خاص شهر تبریز در پیروزی انقلاب و حفظ و استمرار آن. 2. دعوت از هنرمندان، شاعران، نقاشان، خوشنویسان، موسیقی دانان، مجسمهسازان، معرق کاران، سفال کاران و .... برای ارائه طرحهای نو و بدیع خود در این ایام. 3. اختصاص بخشی از دیوارهای اماکن عمومی شهر برای ترسیم آثار نقاشی اقشار خاص از جمله دانش آموزان به گونه ای فیالبداهه و با موضوع انقلاب اسلامی و دهه فجر. 4. دعوت از عاشیقهای محلی و بومی آذربایجانبرای اجرای تصانیف ملی مذهبی و فولکوریک آذربایجان در میادین عمومی شهر. 5. انتخاب بهترین پیامک، انتخاب بهترین موسیقی و برترین گروه موسیقی و یا ترانه دهه فجر، بهترین مقاله، بهترین وبلاگ رایانهای، بهترین طرح حجمی، بهترین روزنامه دیواری، بهترین بادبادک فجر، بهترین نمایش خیابانی و یا تئاتر، بهترین تابلوی خوش نویسی، نقاشی، بهترین آشپز و کیک فجر و غیره. 6. انتخاب بهترین محله شهر در برنامهریزی و اجرای برنامههای دهه فجر و اهداء جوایز ویژه به ساکنان آن محله.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):