نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مقایسه ای اندازه گیری FSH بازال و CLOMIPHENE CHALLENGE TEST در زنان نازای زیر 35 سال و بالای 35 سال موسسه رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی جراحی زنان، نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1375

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق در بهبود درمان نازایی استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

کاهش پتانسیل باروری با خالی شدن تخمدانها از فولیکولها و کاهش کیفیت آنها در ارتباط است که از آن تحت عنوان کاهش رزرو تخمدانی یاد می شود. (1) زمان شروع کاهش رزرو تخمدانی و پتانسیل باروری ناشی از آن شدید متغیر است. یافتن یک روش ساده و استاندارد جهت ارزیابی عملکرد تخمدان و پیش بینی پاسخ به تحریک تخمک گذاری همواره مورد توجه بوده است. در ابتدا از اندازه گیری سطح FSH پایه بدین منظور استفاده شد، سپس جهت بهبود ارزش پیش بینی تست clomiphene challenge ابداع شد.
هدف از این پژوهش مقایسه بین ارزیابی سطح
FSH پایه سرم و نتایج تست clomiphene challenge در زنان نازا می باشد. و تعیین اینکه آیا میتوان با استفاده از این تست موارد غیر طبیعی بیشتری را تشخیص داد، و همچنین مقایسه سنی نتایج تست در بیماران است.
این مطالعه از نوع پروسپکتیو توصیفی تحلیلی میباشد. از پنجاه و شش زن نازا نمونه خون در روز سوم سیکل خودبخودی جهت ارزیابی سطح
FSH پایه سرم گرفته شد. سپس بعد از مصرف کلومیفن به میزان صد میلی گرم روزانه از روز 5 تا 9 سیکل یعنی به مدت 5 روز، نمونه دوم خون جهت سنجش FSH، روز دهم سیکل گرفته شد.
سپس میزان
FSH به طریق رادیو ایمونواسی (RIA) در نمونه ها ارزیابی شد. قابل ذکر است که چهل نفر از بیماران زیر 35 سال سن داشتند و شانزده نفر آنها سنشان 35 سال و بالاتر بود. مقدار FSH روز سوم بیش از 15 Iu/l و مقدار FSH تحریک شده روز دهم بیش از 26 Iu/l غیر طبیعی تلقی شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):