نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی زیرکلاس های IgG در کودکان مبتلا به نقص ایمنی هومورال و توامگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

غلظت زیرکلاس های IgG بروش الایزا (ElisA) و با استفاده از منوکلونال آنتی بادی در 85 بیمار مبتلا به نقص ایمنی و عفونت های عود کننده اندازه گیری شد. نسبت جنس مذکر به مونث در این بیماران که دارای محدوده سنی 8 ماهه تا 45 ساله (با میانگین 6.12) بودند 2 به 1 میباشد. که این نسبت در بیمارانی که مبتلا به نقص زیرکلاس ها بودند نیز مشاهده گردید. گروهی از این بیماران غلظت IgG توتال پائین داشتند در حالیکه در تعداد بیشتری از اینها سطح سرمی IgG توتال نرمال بود. بیش از 50% از این بیماران دارای مقادیر پائین و یا پائین حد نرمال در یک و یا بیش از یک زیرکلاس IgG بوده و عموما از یک عفونت حاد و یا مزمن رنج می برند که در اینها بالاترین آمار مربوط می شد به نقص توام زیرکلاس (مثلا نقص IgG2-IgG4 یا ...) که حدود 40% کل موارد نقص را شامل می شد.
در بیماران
GVI سطح زیرکلاس های IgG نامتعادل (inbalance) و عموما پائین بود. بیش از 80% از این بیماران سطح هر چهار زیرکلاس پائین و یا در حد پائین نرمال داشتند. غلظت سرمی IgG3 در این بیماران نسبت به زیرکلاس های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار بود. درصد بالایی از بیماران مبتلا به نقص IgA و نقص منفرد زیرکلاس ها که عمدتا از عفونت های ریوی و سینوسی و عفونت گوش رنج می بردند IgG2 پائین داشتند. در حالی که زیرکلاس IgG1 افزایش قابل ملاحظه ای داشت. بیش از 70% نقص IgG2 و حدود 60% نقص IgA در بیماران اتاکسی تلانژیکتازی مشاهده گشت. در این گروه بیش از 40% افزایش IgG1 وجود داشت. در بیماران با نقص کموتاکسی، سندرم هیپر IgE و CGD و چدیاک هیگاشی غلظت سرمی زیرکلاس های IgG نرمال و یا افزایش یافته بود. فقط موارد کمی از نقص زیرکلاس های IgG3 و IgG4 در این گروه مشاهده گردید. درصد قابل ملاحظه ای از نقص (%37) IgG3 و (%44) IgG4 در مبتلایان به آسم یافت شد در حالیکه عموما سطح زیرکلاس های IgG1 و IgG2 و توتال IgG نرمال و یا افزایش یافته بود. در بیماران اتوپیک درصد کمی از نقص زیرکلاس های IgG3 و (%15) IgG4 ملاحظه شد. در حالیکه افزایش قابل ملاحظه ای در غلظت IgG4 این بیماران وجود داشت، در بررسی 9 بیمار با سابقه ای از عفونت های حاد و شدید و بدون اثبات یک نقص آشکار در سیستم ایمنی، مواردی از نقص زیرکلاس ها (30%) ملاحظه گردید، بطور کلی در این مطالعه ارتباط واضحی بین نقص زیرکلاس ها و ابتلا به عفونت در این کودکان به اثبات نرسید. زیرا که کودکانی با نقص واضح زیرکلاس ها وجود داشتند که هیچگونه حساسیتی به عفونت از خود نشان نمی دادند.

 
 
Title:Abstract:

Serum IgG subclass Levels were determined using an indirect immunoenzymatic assay (ElisA) with monoclonal antibodies in 85 patients affected with definite immundoficiency (ID) syndrome and patients with infection patterns suggestive ID, but with normal Immunoglobulin class Levels and no clear evidence of ID. The ration of sex, male to female in these patients with Age range 0, 8-45 years (Mean, 6.12 yr.) were 2 to 1. This ratio was also observed in the patients with IgG subclass defect. A few of patients had low total IgG where as in a large number of patients almost normal level of total IgG were found.
More than %50 of these patients had how and/or Low normal levels in one and/or more of IgG subclass and almost suffered from an acute or chronic infection.
In the group the highest rate defect belonged to combined defect of IgG subclass (for example, IgG2-IgG4
& …..) that embraced about 40% of all defects.
In common variable ID (CVI) subclass imbalance was the rule and general decrease of all four subclasses was found. Serum IgG3 Level in the CVI was more stable than other subclasses. High percentage of patients with IgA deficiency and selective IgG deficiency which ottitis media, pnemunia and sinusitis were common in these patients had low level of IgG2, where as serum IgG1 level showed a significant increase.
Over 70% of IgG2 deficiency and about 60% of IgA deficiency were found in Ataxia telangiectasia. There was also over 40% of raised serum IgG1 level in these patients. Serum IgG subclass levels in chemotaxi defect, hyper IgE syndrome, CGD and chediac higashi were gene rally normal and/or above normal level. There was also a few cases of IgG3 and IgG4 deficiency.
In the present study, a significant percentage of defect of IgG3 (37%) and IgG4 (44%) in asthmatic patients was found, where as serum IgG1, IgG2 and IgG levels were normal and/or above. There were low percentage of IgG3 and IgG4 defect (15%) in the atopic patients, but a significant increase in the serum IgG4 level was observed. The incidence of subclass deficiencies was strikingly high (one patient in four) in a number of infection-prone patients without overt ID syndrome.
Finally, in the present study, no clear correlation between subclass levels and the occurrence of infection was found since there were children with overt IgG subclass deficiency but with no susceptibility to in fection.Keyword(s):