نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

عصاره گیری از گیاه پیرترومگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظری فاطمه (همکار طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این تحقیق عصاره گل های پیتروم با روش خیساندن با حلال های مختلف تهیه گردید و سپس توسط دستگاه UV و HPLC آنالیز شد و درصد ماده موثر بر اساس مقدار گل های خشک شده گیاه محاسبه گردید. بر اساس اطلاعات بدست آمده می توان نتیجه گیری نمود که روش خیساندن در مدت 2 ساعت با حلال کلروفرم بهترین راندمان را دارد.
لازم به یادآوری است قبل از عصاره گیری از گیاه پیرتروم در مقیاس پایلوت می بایست درصد ماده موثر گیاه تعیین می شد به همین دلیل در این قسمت روش های عصاره گیری و آنالیز ماده موثره صورت گرفت. تا در صورت مقرون به صرفه بودن ادامه کار و استخراج پیرترین در مقیاس پایلوت انجام پذیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):