نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح ساخت کویل های فشار قوی و فشار ضعیفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1373

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

در این طرح با استفاده از روش Resin rich اقدام به طراحی و ساخت کویل های تا 6.6 KV و 5 MW شد که مراحل کار بشرح ذیل می باشد:
-1 مطالعه بنیادی در خصوص خواص عایق ها و انتخاب عایق مناسب جهت روش مذکور
-2 مطالعه روش های تست کویل های ساخته شده و تهیه دستگاه های مورد نیاز
-3 طراحی و ساخت دستگاه کلاف پیچ
-4 طراحی و ساخت دستگاه فرم دهنده کویل
-5 طراحی و ساخت دستگاه پرس کویل
-6 انجام تست های استاندارد روی کویل ساخته شده

 
 
Title:Abstract:

Design and make of coils up to 6.6KV, 5 MW considered in this project by resin rich method.
Operating process is:
1- Fundamental study on the insulation properties and proper choosing insulation material for resin rich method.
2- Study on the test methods for coils and providing required instruments.
3- Design and make of wound coil machine.
4- Design and make of forming coil machine.
5- Design and make of press coil machine.
6- Standard testing on the produced coils.Keyword(s):