نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی ایجاد صدای مشاورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منتظری علی (همکار طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)
حریرچی ایرج (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

امروزه اطلاع رسانی و ارایه خدمات حمایتی بخش مهمی از پزشکی نوین تلقی می شود. این خدمات را می توان از طرق گوناگون ارایه کرد. یکی از این طرق، استفاده از تلفن است که گاه با نام «صدای مشارو» از آن یاد می شود. به منظور بررسی این مساله پروژه حاضر طراحی و با استفاده از دو روش الف- بررسی متون و ب- بحث و اقناع به انجام رسید.
نتایج حاصله از این مطالعه نشان می دهد اولا ایجاد «صدای مشاور» امری لازم و ضروری و ثانیا روشی قابل دسترسی و مقبول برای ارایه خدمات اطلاع رسانی و حمایتی به مردم اعم از افراد سالم، بیماران و خانواده آنها است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):