نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع ناقلین تالاسمی مینور در دبیرستانهای شهر رشت در سال 1371گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1373

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

بیماری تالاسمی نوعی کم خونی همولیتیک ارثی است که به صورت اتوزومانی و تک ژنی به ارث می رسد. از آنجایی که ازدواجهای فامیلی و یا ازدواج افراد ناقل ژن مذکور می تواند منجر به ایجاد فرزندان مبتلا به تالاسمی شده و مشکلات خانوادگی و اجتماعی عدیده ای را فراهم نماید، شناسایی ناقلین این بیماری بسیار مهم و حیاتی است.
در این طرح که در سطح دبیرستان دخترانه و پسرانه شهر رشت اجرا گردید، جمعا 2950 نفر از دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفتند. هر دانش آموز ابتدا تحت آزمایش
CBC قرار می گرفت و در صورتی که مبتلا به آنمی هیپوکروم میکروسیتر و مشکوک به تالاسمی بود، تحت آزمایش الکتروفورز هموگلوبین قرار می گرفت.
جمعا 418 دانش آموز مبتلا به آنمی هیپوکروم میکروسیتر تشخیص داده شدند و در الکتروفورز ایشان، جمعا 99 نفر مبتلا به تالاسمی مینور شناسایی شد. این مطالعه مبین احتمال شیوع تالاسمی مینور به میزان
3.39% در دبیرستانهای شهر رشت می باشد.

 
 
Title:Abstract:

In this project which was carried out in eight girls- and boys- high- school in city of Rasht, total of 2950 students were considered.
Each student was primarily subjected to a CBC Test, and if he / she was affected by Microcytic Hypochromic Anemia and was suspected to be affected by Talasemi (i, e, he / she had one of the two following criteria: Hb<12g/ dl, McV<75fl, McH<27pg), then he / she was subjected to an Hemoglobine Electrophoresis Test. The samples who had HbA2<4%, HbF<50% or HbA<94% were classified as Minor Thalassemia. In total 418 students were identified to be affected by Microcytic Hypocromic Anemia, and in their electrophoresis 99 of them were identified as Minor Thalassemia. This study is an indication of the probability of prevalence of Minor Thalassemia in Rasht High- school, with a rate of 3.39%.Keyword(s): Minor Thalassemia, Screening, Rasht, High- school students, Prevalence