نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گزارش تاثیر کود زیستی فسفاته بارور- 2 در عملکرد گندمگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسین زاده حمیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

فسفر یکی از عناصر اصلی و پرمصرف برای گیاه می باشد که مصرف به اندازه آن، افزایش کمی و کیفی محصول را در پی دارد. قابلیت در دسترس بودن این عنصر به عوامل زیادی بستگی دارد، ولی نکته قابل توجه این است که در اکثر خاک ها این عنصر به شکل نامحلول و غیر قابل استفاده برای گیاه در می آید. یکی از راهکارهای حل این مشکل، استفاده از کودهای زیستی فسفاته است که با رهاسازی یون فسفات، آن را حل و در اختیار گیاه قرار می دهند.
کود زیستی فسفاته بارور-
2 یکی از این کودها و حاصل تلاش جمعی گروهی از محققین ایرانی است که حاوی باکتری هایی از جنس باسیلوس و سودوموناس می باشد. این دو باکتری با استفاده از دو سازوکار ترشح اسیدهای آلی و اسید فسفاتاز، فسفر نامحلول را به شکل قابل استفاده برای گیاه در می آورد.
با فرض این که امکان دارد نتایج بدست آمده در عرصه عمل با نتایج مزارع آزمایشی آماری تطبیق نکند، سال زراعی گذشته فرصت مناسبی بود تا این شرکت، با پیگیری استفاده از کود زیستی بارور-
2 عرضه شده به کشاورزان در قالب طرح ملی گندم به عنوان یک پژوهش در سطح پایلوت کشوری بهره جوید. لذا اثرات مشاهده شده حاصل از مصرف کود مزبور توسط کشاورزان را تحت نظر قرار داده است.
در نتایجی که از استان های مختلف در مراجعه به کشاورزان استفاده کننده از این کود به دست آمد، بیشترین افزایش عملکرد در استان خراسان (با میانگین
31.2 درصد) و سپس در استان آذربایجان غربی (با میانگین 20.5 درصد) و استان گلستان (با میانگین 15.4) گزارش گردید. در کشور در اثر مصرف این کود 419.2 کیلوگرم بر هکتار (11.2 درصد) افزایش محصول گندم نسبت به مزارعی که کود شیمیایی فسفاته استفاده می شود، مشاهده می گردد. علاوه بر افزایش محصول، مواردی چون افزایش پنجه زنی، رشد رویشی، مقاومت در برابر عوامل بیماریزای خاکزی، سرمازدگی و ورس نیز در مزارعی که این کود را مورد استفاده قرار داده اند، به چشم می خورد که از دیگر مزایای مصرف این کود به شمار می رود.
با توجه به سطح
6.2 میلیون هکتاری زیر کشت گندم، نزدیک به پنج هزار میلیارد ریال سود خالص برای کشاورزی ایران در بر دارد که این خود بدون در نظر گرفتن کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفاته است که موجب 150 میلیون دلار صرفه جویی ارزی شده و سهمی بزرگ در کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها را به خود اختصاص می دهد.
مشکلات بسیاری در این مسیر وجود داشته است که می توان از آنها به عدم شناخت کافی کشاورزان از این کود و نحوه مصرف آن و تاخیر در توزیع کود بین کشاورزان اشاره نمود.
در خاتمه، جای دارد تا از تمامی عزیزانی که در اجرای این طرح ما را یاری داده اند، اعم از کارشناسان بخش های مختلف جهاد کشاورزی و کشاورزان در استان های مختلف، کمال تشکر و تقدیر به عمل آید. امیدواریم در آینده نیز با کمک این عزیزان در ترویج و اشاعه مصرف کود زیستی بارور-
2، گامی هر چند کوچک در جهت نیل به توسعه کشاورزی پایدار برداریم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):