نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تحقیق تولید نیمه صنعتی گیاهان داروییگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در این طرح با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده به کشت برخی از گیاهان دارویی نظیر بادرنجبویه، اسطوخودوس اکلیل کوهی، شوید، گشنیز، همیشه بهار، بابونه، نعناع فلفلی، عروسک پشت پرده، زوفا و ... در زمینی به وسعت 15 هکتار و انجام عملیات داشت و برداشت محصول به روش مناسب خشک نمودن آنها طبق اصول علمی اقدام گردید تا در ساخت 5 نوع گیاه دارویی بصورت تک و ترکیبی در 10 فرم مختلف بکار گرفته شود همچنین در این طرح تجهیزات مختلف مورد نیاز برای بسته بندی گیاهان دارویی اعم از دستگاه ها و فضای کار، شناسایی و تهیه گردید و در نهایت خط تولید و بسته بندی گیاهان دارویی راه اندازی گردید از اقدامات و نتایج دیگر طرح می توان اخذ مجوز تولید از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنایع و ثبت علامت تجاری محصول تولیدی را ذکر نمود.

 
 
Title:Abstract:

Medicinal plants are very important that increase day by day it. The first material in medical industry is medicinal plant. In this study tried determinate best method for propagation, development and manufacture in some medicinal plans.
This research was conducted in 1995-96 at the research field of Halajerd (Area of field was 15 ha). In this field was cultivated some important medicinal plant such as Rosemary, Lemon balm, Physalis alhekengi, Hyssopus officinalis, Dill seed, Calendula officnalis, linum, Camomile, Peppermint heaves
… .
After harvesting make dried production with suitable scientific method. Packing was applied with five kind of medicinal plant. Packing was included ten products, thus for packing was prepare necessary equipment, also this center research was given legal license from ministry of health and medical education and trademark
.Keyword(s):