نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و اجرای بانک اطلاعاتی پروژه های تحقیقاتی (مرحله اول)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
علیار مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی ماه 1373

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

این سیستم کاربردی در پاسخ به برخی نیازهای اداره پیگیری و ارزیابی معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طراحی و پیاده سازی شده است. مشروح این نیازها در فصل دوم آمده است.
نکته قابل توجه آنست که طراحی مزبور علیرغم تعلق به پنج یا شش سال پیش، هنوز جدید و قابل استفاده می باشد. این نکته از طرفی محل خوشوقتی است و می تواند به تجربه درازمدت مسوول طرح در واحد مزبور مرتبط باشد (که احتمالا تحلیل مناسبی از سیستم مورد نظر را به وجود آورده است) و از طرفی، محل تاسف است که سیستم گردش اطلاعات در اداره مزبور طی این مدت، دستخوش تحول و دگرگونی اساسی نشده است.
سیستم مزبور، ابتدا در محیط
foxbase + پیاده سازی شد ولی مورد پیگیری جدی واقع نشد.
سرانجام این سیستم در محیط
foxpro 2.0 پیاده سازی و آماده بهره برداری گردید.
همزمان با واردسازی اطلاعات تعداد زیادی از طرحها، که توسط اداره پیگیری انجام شد، تستهای فراوانی نیز توسط افراد مختلف در دفتر مرکزی انجام شد. نظرات این افراد در اجرای دقیق و کاملتر برنامه (و حتی تعدیل برخی نکات طراحی) کاملا موثر افتاد.
عمل به تعدادی از این نظرات، که در ویرایش فعلی قابل اجرا نبوده است به وقت مناسبتری موکول شد و امید است پس از تایید اختتام این طرح، کلیه نظرات جمع آوری شده؛ طی یک فاز تکمیلی، پیشنهاد و اجرا گردد.
در همین جا لازم است از همفکری و همکاری برادران محترم – اعضای فعلی و سابق جهاد دانشگاهی آقای مهندس صادق تاروردی، آقای مهندس نعمت اله دوستی، رضا موسویان، شهاب موسویان، همایون زندیه، بهروز یوسفی مهر و خواهران ارمندپور و عبدالهیان؛ تشکر نموده و توفیق روزافزون همگی را از درگاه احدیت خواستار باشم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):